NFOŚiGW: nowa forma wsparcia z funduszy unijnych

NFOŚiGW: nowa forma wsparcia z funduszy unijnych
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o wdrażeniu nowej formy unijnego wsparcia dla inwestycji finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

NFOŚiGW podaje, że Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii.

Fundusz dodaje, że pojęcie „pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej ma lata 2014-2020, a taka forma wsparcia to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego.

REKLAMA
REKLAMA

Zasada „zwrotności” środków finansowych ma umożliwiać ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym pozwalać na wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej będzie przekazywane beneficjentom w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa – wsparcie w ramach pomocy zwrotnej wyniesie 618 mln zł, a także w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, w przypadku którego wsparcie w ramach pomocy zwrotnej ma wynieść około 930 mln zł. 

Planowane jest również wykorzystanie mechanizmu pomocy zwrotnej do wspierania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, a uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na II kwartał 2017 r.

red. gramwzielone.pl