Tylko jedno przyłączenie OZE w sieci PSE w 2016 r.

Tylko jedno przyłączenie OZE w sieci PSE w 2016 r.
Fot. Senvion

W całym 2016 roku do sieci operatora systemu przesyłowego PSE podłączono tylko jedną nową inwestycję OZE, uruchomioną jeszcze w systemie zielonych certyfikatów.

Jak poinformowała portal Gramwzielone.pl Beata Jarosz, rzecznik prasowy PSE, w pierwszej połowie ubiegłego roku do infrastruktury sieciowej, którą zarządzają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przyłączono tylko jedną nową inwestycję OZE.

Natomiast w drugiej połowie 2016 r. PSE nie przyłączyło do swoich sieci żadnego odnawialnego źródła energii (przyłączenia pojedynczych instalacji OZE – oprócz przyłączanych mikroinstalacji – odnotowali operatorzy systemów dystrybucyjnych).

REKLAMA

Przyłączony do sieci PSE w pierwszej połowie 2016 r. II etap farmy wiatrowej Banie to elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 56 MW.

Pierwsza część projektu zlokalizowanego na terenie woj. zachodniopomorskiego obejmowała montaż 25 turbin o łącznej mocy 50 MW i została zakończona w grudniu 2015 r, po zaledwie 5 miesiącach od rozpoczęcia prac.

REKLAMA

W II etapie budowy farmy wiatrowej Banie powstało 28 turbin wiatrowych. Inwestorem jest spółka Wiatromill – spółka zależna wywodzącego się z Izraela inwestora Energix Renewable Energies Ltd. 

Dzięki uruchomieniu farmy wiatrowej Banie II jeszcze w I połowie 2016 r. produkcja energii z niej mogła zostać objęta systemem zielonych certyfikatów.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. inwestorzy uruchamiający OZE po tym terminie nie mogą już korzystać z zielonych certyfikatów i mogą aplikować o wsparcie na poziomie operacyjnym tylko na podstawie aukcji realizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Energii.

Z końcem 2016 r. odbyła się pierwsza aukcja dla nowych instalacji OZE, przeznaczona dla projektów o maksymalnej mocy do 1 MW, na podstawie której wsparciem w postaci gwarantowanej, zaoferowanej w aukcji przez inwestora ceny energii zostaną objęte 82 nowe instalacje OZE – oprócz istniejących instalacji, które w pozostałych aukcjach uzyskały prawo do przejścia z systemu zielonych certyfikatów na rozliczenia w systemie aukcyjnym. Więcej na ten temat w artykule: Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert

red. gramwzielone.pl