Dofinansowanie dla prosumentów z woj. zachodniopomorskiego

Dofinansowanie dla prosumentów z woj. zachodniopomorskiego
Fot. EkoWodrol

WFOŚiGW w Szczecinie ogłosił dodatkowy nabór wniosków w programie Prosument mającym na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Osoby zainteresowane montażem domowej mikroinstalacji na terenie woj. zachodniopomorskiego mogą skorzystać również z programu preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zdecydował o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Prosument rozpocznie się w dniu 23 stycznia br. Nabór będzie trwać do wyczerpania środków. Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może przekroczyć dnia 30 maja br.

REKLAMA

Szczeciński Fundusz był jednym z największych beneficjentów programu Prosument, w części realizowanej we współpracy NFOŚiGW z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Na realizację programu Prosument, z którego przyznawano dotacje i nieskooprocentowane pożyczki na montaż domowych mikroinstalacji OZE, WFOŚiGW w Szczecinie otrzymał w sumie około 74 mln zł, z czego 50 mln zł w drugiej transzy, w przypadku której nabory wniosków rozpoczęto w grudniu 2015 r.

W pierwszej edycji programu Prosument realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, w której przyjmowanie wniosków zakończono w lipcu 2015., podpisano około 500 umów na dofinansowanie mikroinstalacji OZE o wartości 22 mln zł. Szczeciński Fundusz podał, że wnioskodawcy z woj. zachodniopomorskiego najczęściej aplikowali o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,5 do 6 kW.

Natomiast teraz WFOŚiGW w Szczecinie kończy drugą edycję programu Prosument realizowaną z wcześniej zagwarantowanych środków, a NFOŚiGW zakończeńczył realizację całego programu.

Jednymi z ostatnich beneficjentów programu Prosument w woj. zachodniopomorskim są spółdzielnie mieszkaniowe ze Szczecina. Więcej na ten temat w artykule: Szczecin: Spółdzielnie mieszkaniowe zainstalują elektrownie PV o mocy 800 kW.

WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że dzięki programowi Prosument w województwie zachodniopomorskim powstanie około 1100 instalacji OZE – m. in. fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, pomp ciepła czy źródeł ciepła na biomasę.

REKLAMA

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych

WFOŚiGW w Szczecinie w komunikacie na temat dodatkowego naboru w programie Prosument zastrzega, że w przypadku gdy NFOŚiGW nie podpisze aneksu umożliwiającego finansowanie umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku ze środków programu Prosument, szczeciński Fundusz zaoferuje możliwość sfinansowania mikroinstalacji OZE z programu Pożyczek dla Osób Fizycznych bez konieczności ponownego składania wniosków.

Nowy regulamin tego programu WFOŚiGW w Szczecinie zatwierdził pod koniec grudnia. Program pożyczek jest adresowany do mieszkańców woj. zachodniopomorskiego posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe.

Szczeciński Fundusz informuje, że w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększono alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom umorzenia. Do tej pory beneficjenci, którzy spłacili terminowo 80 proc. pożyczki, mogli starać się o umorzenie 20 proc. pozostałej kwoty. Nowe warunki programu Pożyczek dla Osób fizycznych zakładają umorzenie na poziomie 30 proc. po terminowej spłacie 70 proc. pożyczki.

Kolejną zmianą, z której skorzystają beneficjenci, jest wprowadzenie 50-procentowego umorzenia w przypadku wymiany źródła ciepła z paliwa stałego na ekologiczne. Wojewódzki Fundusz podkreśla, że zdecydował się na taki krok mimo decyzji NFOŚiGW o zakończeniu realizacji programu Kawka.

W ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby WFOŚiGW w Szczecinie oferuje beneficjentom preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 2 proc. w skali roku. Dzięki niej można sfinansować inwestycje proekologiczne w ramach 7 linii kredytowych. Dofinansowanie na odnawialne źródła energii cieplnej jest oferowane w ramach Linii A1, natomiast dofinansowanie do produkcji energii elektrycznej z OZE jest oferowane w ramach Linii A2.

W ramach programu możliwe jest również uzyskanie finansowania m.in. na zakup pojazdów o napędzie elektrycznym czy na kompleksowe działania termomodernizacyjne.

Nabór wniosków w tym programie rozpoczął się wczoraj, ma charakter ciągły i będzie realizowany do wyczerpania środków.

red. gramwzielone.pl