Powstał Departament Energetyki Odnawialnej

Powstał Departament Energetyki Odnawialnej
Moe, flickr cc-by-2.0

W Ministerstwie Gospodarki powstał Departament Energii Odnawialnej. Jakie będą jego zadania? {więcej}

Według wcześniejszych informacji, pracami Departamentu miał kierować wiceminister Tomasz Tomczykiewicz, który w resorcie gospodarki odpowiada m.in. za górnictwo, ropę i gaz.

Jeszcze wcześniej propozycje resortu gospodarki zakładały, że departamentem pokieruje pełnomocnik rządu ds. OZE w randze sekretarza stanu. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak kancelaria premiera.

REKLAMA

Tymczasem, według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Gospodarki, nowopowstałym Departamentem Energii Odnawialnej kieruje Janusz Pilitowski.

REKLAMA

Jak czytam na stronach resortu gospodarki – Departament Energii Odnawialnej odpowiada za realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających  do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu. Inicjuje, koordynuje i monitoruje działania organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł oraz opracowuje propozycje zmian instytucjonalnych i prawnych a także opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmuje działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.

Najważniejsze zadania stojące teraz przed nowym departamentem to niewątpliwie pokierowanie dalszymi losami i kształtem projektu ustawy o energii odnawialnej, a także przygotowanie rozporządzenia dotyczącego świadectw pochodzenia dla nowego systemu, w którym uregulowana zostanie budząca wiele kontrowersji kwestia współczynników korekcyjnych.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach i komentarzach dotyczących nowej ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Ustawa o OZE: bieżące informacje, analizy i komentarze


red. gramwzielone.pl