Orlen ma już PV, teraz czas na turbiny wiatrowe i magazyn energii

Orlen ma już PV, teraz czas na turbiny wiatrowe i magazyn energii
Fot. Orlen

PKN Orlen rozpoczął projekt zmierzający do wyposażenia swoich stacji paliw w turbiny wiatrowe. Jak zapewnia, to kolejny krok, po montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw. W planie jest też pilotaż mający na celu budowę magazynu energii.

Instalacja pierwszej turbiny wiatrowej na wybranej stacji paliw została zaplanowana w 2018 r. Orlen zapewnia, że jeżeli pilotażowa konstrukcja okaże się atrakcyjna biznesowo, ma szansę zostać rozpropagowana na szerszą skalę, „stanowiąc element zaangażowania PKN Orlen w rozwój energetyki w obszarze OZE”.

Orlen zakłada, że turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i mocy w zakresie 20-40 kW umożliwi częściowe pokrycie zapotrzebowania stacji benzynowych na energię elektryczną, a jednocześnie ma stanowić funkcję „witacza”, masztu reklamowego.

REKLAMA

Uniezależnienie od kierunku wiatru oraz możliwość pracy nawet przy bardzo słabym wietrze pozwala na generowanie energii praktycznie przez cały rok. Konstrukcje o pionowej osi charakteryzują się cichą, niemal bezgłośną pracą. W związku z tym eksploatacja urządzenia nie wpłynie na komfort użytkowników oraz pracowników stacji – zapewnia Orlen.

REKLAMA

PKN Orlen wdrożył już pilotażowe mikroinstalacje fotowoltaiczne na jedenastu stacjach paliw, rozmieszczonych w całym kraju. Z zainstalowanych 190 kWp uzyskano w pierwszych sześciu miesiącach blisko 80 MWh energii elektrycznej, zużytej niemal w całości na potrzeby własne stacji. Orlen zapewnia, że w tym przypadku monitorowane są wszystkie najważniejsze parametry instalacji i dokonywane są niezbędne korekty.

Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasila część potrzeb własnych stacji przynosząc zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu, jak też efekt ekonomiczny poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci. Moduły fotowoltaiczne umieszczone zostały na dachach i wiatach stacji paliw, wkomponowując się tym samym w dotychczasową architekturę obiektów. Ilości energii generowanej ze słońca, a także wielkość zredukowanej w ten sposób emisji, prezentowane są na zainstalowanych w pawilonach sklepowych monitorach – komentuje Orlen.

PKN Orlen informuje ponadto o planowanym wdrożeniu pilotażowej instalacji do magazynowania energii elektrycznej. Obecnie ma być prowadzony proces badania rynku pod kątem jej zakupu, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców.

Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i stabilności jednostek wytwórczych OZE. Instalacja pilotażowej jednostki, wyposażonej w akumulatory energii pozwoli na oszacowanie potencjału wykorzystania magazynu do integracji OZE – informuje Orlen.

red. gramwzielone.pl