Czołowy polski producent liczników zwiększa sprzedaż

Czołowy polski producent liczników zwiększa sprzedaż
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W 2016 r. Grupa Apator osiągnęła przychody w wysokości 870,2 mln zł i zysk netto na poziomie 64,1 mln zł. W odniesieniu do 2015 r. to wyniki lepsze odpowiednio o 13 proc. i 2 proc. Tym samym Apator zrealizował skorygowaną prognozę wyników na 2016 rok, która zakładała wypracowanie odpowiednio 850 mln zł przychodów i 62 mln zł zysku.

W IV kwartale 2016 r. Grupa Apator osiągnęła wzrost przychodów o 14 proc. kwartał do kwartału, do 242 mln zł. Kwartalny zysk netto grupy osiągnął najwyższy poziom w 2016 r. i wyniósł 27,9 mln zł.

W 2016 r. Apator dostarczył w sumie około 1,4 mln liczników energii elektrycznej. Spółka podkreśla, że istotną część stanowiły liczniki inteligentne dostarczane takimi klientom jak Tauron Dystrybucja w ramach projektu Smart City Wrocław, PKP Energetyka oraz Żabka.

REKLAMA

W 2017 roku Apator oczekuje dobrych wyników finansowych głównie dzięki dobrym perspektywom rozwoju w obszarach opomiarowania gazu oraz wody i ciepła. W przypadku gazomierzy, spółka planuje zrealizować istotne wzrosty sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Jeżeli chodzi o linię opomiarowania wody i ciepła, Apator oczekuje stabilizacji sprzedaży na rynku rosyjskim oraz wzrostu sprzedaży do krajów Unii Europejskiej, również dzięki nowym technologiom ultradźwiękowym.

Sprzedaż liczników energii elektrycznej może być niższa wolumenowo, jednak nie powinno to mieć wpływu na poziom wypracowanego wyniku finansowego, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży zmodernizowanych liczników elektronicznych Norax – informuje Apator, oceniając, że na jego wyniki w tym roku „wpływ będą miały warunki rynkowe w sektorze energetyki zawodowej, które nie sprzyjały realizacji planu w 2016 roku”. Spółka oczekuje, że koniunktura w tym segmencie rynku poprawi się w II połowie 2017 r.

Według danych GUS w trzech kwartałach 2016 roku, w porównaniu do roku 2015, odnotowano 18 proc. wzrost sprzedaży liczników energii elektrycznej.

REKLAMA

 Główną determinantą wzrostu była w dalszym ciągu wymiana komunalnych liczników energii z powodu upływającego okresu legalizacji. W przypadku rynku smart meteringu w Polsce w 2016 roku pojawiały się jedynie pojedyncze zlecenia głównie związane z dążeniem do efektywniejszego gospodarowania zużyciem energii. Apator SA zrealizował między innymi system odczytu dla około 4 tys. liczników smart pracujących w systemie MoniTorus dla sieci rozproszonych placówek handlowych. Kontynuowano także dostawy liczników inteligentnych w ramach Smart City Wrocław dla Tauron Dystrybucja oraz rozpoczęto dostawy liczników inteligentnych w ramach kontraktu z PKP Energetyka. Segment monitorowania zużycia energii z użyciem nowoczesnych modeli biznesowych SaaS jest perspektywiczny – komentuje Apator.

Prognoza Apator na rok 2017 zakłada wygenerowanie sprzedaży na poziomie 900-950 mln zł oraz zysku netto na poziomie 75-80 mln zł.

Toruńska spółka ocenia, że w Polsce brakuje zatwierdzonego oficjalnego harmonogramu wdrożeń systemów i liczników inteligentnych, „co z kolei zakłóca priorytety R&D i budzi dodatkową niepewność wśród potencjalnych dostawców”.

Projekt nowej rządowej strategii rozwoju zakłada wprowadzenie inteligentnych liczników do 2020 roku w rozdziale dotyczącym redukcji CO2. W 2016 r. innowacyjne firmy sektora dystrybucji kontynuowały rozpoczęte programy wdrożeniowe. Należy zaznaczyć, że Urząd Regulacji Energetyki zawiesił stanowisko dotyczące finansowania infrastruktury AMI, zaś na stronie internetowej ogłoszono niepełną specyfikację techniczną dotyczącą wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania. Komplet specyfikacji dla rynku polskiego będzie uwzględniał potrzeby rynku – zarówno operatorów systemów dystrybucyjnych i odbiorców energii – jak i sugestie branży przemysłowej związanej ze smart gridem idące w kierunku zastosowania najnowocześniejszych dostępnych otwartych technologii i zaoferowania wyrobu bezpiecznego w zakresie użytkowania, jak i zarządzania informacją pomiarową – informuje Apator. 

Grupa przypomina, że pod koniec III kwartału 2016 r. NCBiR poinformował o uruchomieniu dwóch ważnych dla energetyki programów sektorowych. O dofinansowanie rzędu 50 proc. będą mogły ubiegać się podmioty i konsorcja działające dla sektora inteligentnych sieci energetycznych. Pierwszy z tych programów, którego liderem jest KIEGEiT i Politechnika Warszawska, o nazwie IUSER, ma wspierać rozwój innowacyjnych technologii „smart” dla przemysłu i odbiorców końcowych. Natomiast program o nazwie InnoPBSE, którego liderem jest Polski Komitet Energii Elektrycznej, ma wspierać rozwój nowoczesnych technologii sprzyjających uelastycznieniu i unowocześnieniu sieci energetycznej. Pierwszy etap obydwu programów sektorowych będzie miał łączną wartość 275 mln zł i może nadać istotny impuls dla rozwoju sektora produkcji i usług działających na rzecz energetyki. 

Z kolei komentując sytuację na europejskim rynku inteligentnych liczników, Apator ocenia, że „prawdopodobnie cele związane z dyrektywą efektywnościową – zakłądające montaż 80 proc. liczników smart do 2020 r. – nie zostaną w niektórych krajach Uni Europejskiej zrealizowane w pełni”. – Główną barierą dla rozwoju technologii smart metering w Europie jest brak standaryzacji – podkreśla polski producent liczników.

red. gramwzielone.pl