ME: możliwa ustawa dedykowana energetyce rozproszonej

ME: możliwa ustawa dedykowana energetyce rozproszonej
Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski. Fot. Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, zasygnalizował przygotowanie nowych regulacji dla klastrów, które na kolejnym etapie prac mogą zostać ujęte w odrębnym ustawodawstwie poświęconemu energetyce rozproszonej.

Dyrektor Kaźmierski poinformował, że Ministerstwo Energii odnotowało do tej pory ponad 30 inicjatyw klastrowych ze spisanymi umowami i podstawową strategią i kierunkami działania.

Odnosząc się do regulacji dla klastrów, mówił, że ME chce zostawić swobodę w ich tworzeniu, aby można było dopasować je do lokalnych potrzeb i możliwości.

REKLAMA

Wskazał przy tym na precyzyjne sformułowanie zasad funkcjonowania niemieckich spółdzielni energetycznych, co jego zdaniem „nie zostawia narzędzi lokalnym społecznościom”.

Odnosząc się do regulacji dla klastrów energii, ocenił, że „największym błędem, jaki można zrobić na tym etapie, jest nadregulacja”. Zaznaczył jednak, że dalsze regulacje „będą musiały następować”.

Zależy nam na tym, aby te inwestycje były opłacalne nawet bez dotacji – mówił, wskazując na możliwość wykorzystania dodatkowych atutów takich jak choćby utylizacja odpadów w przypadku inwestycji w biogazownie.

Dyrektor Kaźmierski poinformował ponadto, że w tym roku zostanie przeprowadzony konkurs na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który będzie dedykowany klastrom energii. Wsparcie dla klastrów z unijnych funduszy z POIiŚ Ministerstwo Energii zapowiada już od wielu miesięcy.

REKLAMA

Zasygnalizował, że Ministerstwo Energii może wystąpić z inicjatywą „osobnego uregulowania” dla energetyki rozproszonej, które może objąć m.in. bezpośrednią sprzedaż energii do odbiorcy końcowego.

Jak mówił, ME zalicza do energetyki rozproszonej prosumentów, ale także „autoproducentów”, których dyrektor Kaźmierski zdefiniował jako firmy produkujące energię częściowo na użytek własny.

Dodał, że Ministerstwo Energii „w najbliższym czasie” zaprezentuje projekt nowelizacji ustawy o OZE, której celem będzie dostosowanie wprowadzonych w połowie 2016 r. mechanizmów wsparcia dla producentów zielonej energii do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję Europejską, a także bardziej szczegółowe uregulowanie systemu aukcyjnego.

Wyjście z systemu certyfikatów będzie prawdopodobnie poszerzane, aby zmniejszyć ich produkcję – zaznaczył przedstawiciel ME odnosząc się do mechanizmu aukcji migracyjnych, które mogą umożliwić producentom zielonej energii działającym w systemie certyfikatów przejście do rozliczeń w systemie aukcji.

Już wcześniej Ministerstwo Energii zasygnalizowało przeprowadzenie aukcji „dogrywkowych” dla inwestorów, którym nie udało się zgłosić swoich ofert podczas pierwszych aukcji z 30 grudnia 2016 r., co wynikało z – nadal publicznie niewyjaśnionych – problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej. Termin i założenia tych aukcji są jednak nadal nieznane.

Nadal nieznany jest również termin i kluczowe założenia „dużej” aukcji, która ma się odbyć w tym roku i której organizację resort energii zapowiedział już w ubiegłym roku.

Ponadto Ministerstwo Energii nie zaprezentowało jeszcze projektu zapowiadanej wiele miesięcy temu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, w której – jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli resortu energii – mają pojawić się regulacje doprecyzowujące zasady działania klastrów czy mikroinstalacji. 

red. gramwzielone.pl