TGE musi zapłacić 80 mln zł zaległego podatku

TGE musi zapłacić 80 mln zł zaległego podatku
Fotolia

Po latach pomijania podatku VAT na fakturach wystawianych swoim klientom TGE zgłosiła „czynny żal” do Urzędu Skarbowego, obiecując, że zaległy VAT zwróci. Chodzi jednak o kwotę aż 80 mln zł, a takich pieniędzy TGE na koncie nie ma.

„Puls Biznesu” informuje, że władze TGE w ostatnich latach konsekwentnie twierdziły, że Giełda dostarcza usługi w obrocie instrumentami finansowymi i należy jej się zwolnienie z podatku od towarów i usług, i VAT – mimo, że część konsultantów zwracała uwagę, że takie zwolnienie nie powinno być stosowane.

Jak podaje „PB”, chodzi o podatek, który powinien zostać naliczony za usługi realizowane od roku 2011, a zaległości mogą sięgać 80 mln zł, z czego 10 mln zł to odsetki.

REKLAMA
REKLAMA

Aby uzyskać środki na zapłatę zaległego podatku, TGE może wesprzeć się pożyczką od Giełdy Papierów Wartościowych – jak wylicza „PB” – zabierając z konta GPW 1/3 jej gotówki, ale na to musi się najpierw zgodzić Rada Giełdy. Jak na razie takiej zgody nie ma, a na zapłatę podatku jest kilka tygodni.

Rozwiązaniem, które ponadto może wdrożyć TGE, jest korekta wystawionych dotąd faktur. Możliwe jest też zaciągniecie kredytu na rozliczenie się z zaległości w urzędzie skarbowym.

Link do artykułu w „Pulsie Biznesu”.

red. gramwzielone.pl