Powstała Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej

Powstała Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej
Vestas press

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano Polską Izbę Małej Energetyki Odnawialnej kolejną organizację mającą skupiać i reprezentować branżę odnawialnych źródeł energii. Jej prezesem został Mirosław Kulak. 

Celem Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej ma być „konstruktywny dialog mający wypracować rozwiązania, które pomogą zatrzymać i odwrócić negatywny trend niszczenia podstaw funkcjonowania całego sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce”.

Jak informują twórcy PIMEO, do Izby swój akces zgłosiło już około 180 firm reprezentujących polski kapitał zainwestowany w OZE, a liczba członków wciąż wzrasta. Są wśród nich właściciele małych instalacji wiatrowych, biogazowych fotowoltaicznych i elektrowni wodnych oraz firmy związane z branżą źródeł odnawialnych.

REKLAMA
REKLAMA

Jak zapewnia PIMEO, Izba zrzesza „środowisko wytwórców, które w bolesny sposób odczuwa aktualną niekorzystną sytuację związaną z ciągłą utratą wartości podstawowych źródeł przychodów oraz niesprawiedliwymi rozwiązaniami podatkowymi”.

Z uwagą przyglądamy się nowym inicjatywom, które są wyzwaniem, ale i szansą rozwojową dla odnawialnych źródeł energii. Kilkaset rozproszonych na terenie całego kraju jednostek wytwórczych należących do naszych członków może być podstawą funkcjonowania tworzących się klastrów energii czy ekologicznym źródłem czystej energii do zasilania pojazdów elektrycznych, przyczyniając się tym samym do dalszego ograniczenia emisji CO2 i problemu smogu – czytamy w komunikacie otrzymanym od PIMEO.

Z inicjatorami Izby można kontaktować się mailowo pod adresem: biuro@pimeo.org.pl.

red. gramwzielone.pl