Warszawa: wzrost liczby wniosków o dotacje na mikroinstalacje OZE

Warszawa: wzrost liczby wniosków o dotacje na mikroinstalacje OZE
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Kolegium Episkopatu Polski. Fot. Columbus Energy SA.

Urząd m.st. Warszawy szacuje, że w tym roku blisko 3,1 tys. gospodarstw domowych może skorzystać z tzw. ekodotacji. Dofinansowania jest udzielane przez warszawski magistrat m.in. na inwestycje w domowe instalacje odnawialnych źródeł energii.

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Warszawiacy złożyli w tym roku niemal dwukrotnie więcej wniosków o dofinansowanie niż w poprzednich latach. Jest ich blisko dwa tysiące. Cieszy nas również liczba projektów dotyczących modernizacji kotłowni. Mieszkańcy, w naprawdę krótkim czasie, wystąpili z niemal 400 wnioskami. To dobry prognostyk na przyszłość – poinformował dzisiaj Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Warszawski magistrat wylicza, że w tym roku Warszawiacy zawnioskowali o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla 1994 inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to blisko 15 mln zł.

REKLAMA

W ubiegłym roku z udziałem miejskich dotacji zrealizowano 170 projektów mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii, podczas gdy w tym roku na ten cel złożono już 687 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 8,38 mln zł.

Najwięcej wniosków – 577 – dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych, z czego w Wawrze zaplanowanych jest ich najwięcej. Instalacje PV mają tam pojawić się na 158 nieruchomościach. Na Białołęce planowane są 74 takie instalacje, a 58 na Ursynowie.

Wawer pozostaje liderem również wśród projektów dotyczących montażu pomp ciepła. Na terenie tej dzielnicy planowane są 24 instalacje tego typu. Na Ursynowie z miejskim wsparciem zainstalowanych ma zostać dziewięć pomp, a na Białołęce i Wilanowie po sześć. W całej Warszawie do dofinansowania instalacji pomp ciepła złożono 59 projektów. Kwota wnioskowanego wsparcia tutaj to blisko 1,53 mln zł.

Wpłynęły również wnioski o dotacje na instalację 51 kolektorów słonecznych. Ich największa liczba jest planowana na Białołęce, ma być ich 11. W Wawrze wnioski dotyczą ośmiu nieruchomości, a w Wesołej sześciu. Na wsparcie tych inwestycji Warszawa planuje przeznaczyć ponad 400 tys. zł.

W 2016 r. do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęły 222 wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii, na kwotę 3,186 mln zł.  W tym wpłynęło 50 wniosków na pompy ciepła, 49 na kolektory słoneczne, 120 na fotowoltaikę, 1 na klimatyzator, 1 na turbinę wiatrową i 1 na instalację hybrydową składającą się z instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej.

Zawarto 185 umów o dotację, z czego zrealizowano 170 inwestycji i wypłacono dotacje na łączną kwotę 2,125 mln zł. W tym zrealizowano 100 instalacji fotowoltaicznych, w przypadku których udzielone dotacje sięgnęły sumy 1,179 mln zł, zainstalowano ponadto 34 pompy ciepła (698 tys. zł), 35 instalacji kolektorów słonecznych na sumę dotacji 226 tys. zł, a także jedną instalację hybrydową składającą się z PV i turbiny wiatrowej, dla której wartość przyznanej dotacji wyniosła 21,3 tys. zł.

Dofinansowanie jest przyznawane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

REKLAMA

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wysokość dotacji ustalono na 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Maksymalna wysokość dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 15 tys. zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także 40 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku zakupu i montażu pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł, a w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dotacja nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Walka z niską emisją

12 stycznia br, w ramach podjętych przez Urząd m.st. Warszawy działań w walce ze smogiem weszła w życia uchwała Rady m.st. Warszawy, dzięki której mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła, opalane gazem oraz wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O dofinansowanie inwestycji, które mają zostać zrealizowane w 2017 roku, można było się starać do 31 marca. W tym czasie warszawiacy złożyli aż 399 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 3,23 mln zł. Wnioski o dofinansowanie złożyło 355 właścicieli domów jednorodzinnych, 26 wspólnot mieszkaniowych (880 lokali), 15 przedsiębiorców i trzy spółdzielnie mieszkaniowe (143 lokale).

Jak informuje warszawski magistrat, wśród dofinansowywanych w tym roku inwestycji, 366 projektów dotyczy zastąpienia starego paleniska piecem gazowym. Liderem wymiany jest Wawer, gdzie do dofinansowania zgłoszono aż 105 inwestycji. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia tutaj to blisko 730,5 tys. zł. Na drugim miejscu jest Białołęka, gdzie planowanych jest 47 inwestycji, za blisko 339 tys. zł, a na trzecim Wesoła z 37 inwestycjami, dotowanymi kwotą 252,5 tys. zł. Wnioski złożono we wszystkich dzielnicach, a łączne wsparcie na projekty związane z wymianą pieców Warszawa przeznaczy ponad 2,62 mln zł.

Drugim elementem tzw. uchwały piecowej są inwestycje polegające na likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wniosków o dofinansowanie takich przedsięwzięć wpłynęło 33. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia to blisko 604 tys. zł. Najwięcej takich inwestycji jest planowanych do realizacji w Śródmieściu, aż dziewięć. Dalej, pod względem liczby złożonych wniosków, ex aequo uplasowały się Mokotów i Praga-Północ – po siedem wniosków. Pięć wniosków złożono na Pradze-Południe, dwa na Targówku, a po jednym na Bielanach, Woli i Żoliborzu.

W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego realizowanego przez Urząd m.st Warszawy skorzystało prawie 5 tys. gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 12,1 mln zł przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje), a ponad 4,7 mln zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii, jest prowadzony w Warszawie od 2012 r. Dotychczas przyznano na ten cel 434 dotacje na łączną kwotę ponad 6,4 mln zł.

Nabór wniosków o dotacje na inwestycje realizowane w 2018 roku rozpocznie się we wrześniu br.

red. gramwzielone.pl