PGE chwali się rekordowym wynikiem

PGE chwali się rekordowym wynikiem
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna poinformowała o znaczącym wzroście zysków w I kwartale 2017 r. Odnotowany przez PGE w miesiącach styczeń-marzec br. wolumen produkcji energii był największy od 5 lat. Rok do roku wzrosła generacja wiatrowa.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł 1,948 mld zł i był wyższy o 7 proc. niż rok temu. Grupa zaznacza, że wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,88 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak tłumaczy PGE, to efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania.

REKLAMA

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 992 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł.

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego w elektrowniach PGE wyniosła 10,6 TWh. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. r/r ze względu na remont bloku 3 w Elektrowni Opole. O 19 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh. Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. r/r osiągając wartość 0,32 TWh.

REKLAMA

PGE to największy krajowy producent energii z wiatru. Dzięki uruchomieniu nowych farm wiatrowych na przełomie 2015 i 2016 r., w ubiegłym roku produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła w 2016 r. o 32 proc. r/r, osiągając 1,08 TWh.

Grupa administruje 36 elektrowniami wodnymi, 11 farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. jedną z największych farm wiatrowych w Polsce – chodzi projekt Lotnisko o mocy 90 MW – oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE w PGE wynosi 1 955 MW.

W 2015 r. udział OZE w miksie wytwarzania PGE wyniósł 8,59 proc., z czego na biomasę przypadło 4,95 proc., a na energetykę wiatrową i wodną po 1,82 proc. Produkcja z węgla kamiennego stanowiła 51,05 proc., brunatnego 32,92 proc., a z gazu ziemnego 7,45 proc.

I kwartał 2017 r. był rekordowy dla Grupy PGE pod kątem finansowym i operacyjnym, szczególnie z punktu widzenia wolumenów produkcji. Dzięki zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów mogliśmy odnotować wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W sumie Grupa wyprodukowała 15 TWh ze wszystkich źródeł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w I kwartale stanowią solidny fundament dla dobrego roku w Grupie PGE – komentuje Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nakłady na inwestycje PGE w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 75 proc. – obecnie trwają zaawansowane prace montażowe w bloku 5, a w bloku 6 rozpoczęto montaż turbozespołu. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, prace budowlane sięgnęły 25 proc. zaawansowania.

PGE informuje ponadto o kontynuacji prac w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło.

red. gramwzielone.pl