Eurodeputowani za wzmocnieniem polityki klimatycznej UE

Eurodeputowani za wzmocnieniem polityki klimatycznej UE
Fot. European Parliament, flickr cc

Komisja ds. Środowiska (ENVI) przedstawiła uwagi do rozporządzenia ESR, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS do 2030 roku, rekomendując m.in. kontrole co dwa lata oraz dodatkową redukcję emisji CO2 nawet o 562 Mt do 2030 roku.

Jak ocenia Koalicja Klimatyczna, proponowane przez Komisję ds. Środowiska (ENVI) uwagi dają nadzieję na dość istotne i pozytywne zmiany w rozporządzeniu ESR, eliminując część słabych punktów projektu oraz pozwalając dodatkowo obniżyć poziom emisji CO2 o 562 Mt do 2030 roku, co kilkukrotnie przewyższa wcześniejszą propozycję Komisji Europejskiej (77 Mt). Realne oszczędności mogą wynieśc aż 639 Mt z tzw. sektorów non-ETS, czyli transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami.

Ponadto ENVI proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących przeglądu postępu państw członkowskich w zakresie redukcji emisji. Propozycja zakłada kontrole zgodności co 2 lata. Natomiast Komisja Europejska proponowała przeglądy co 5 lat.

REKLAMA

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, że „dość symboliczną, aczkolwiek niezwykle ważną” zmianą, jest propozycja nadania nowej nazwy dokumentowi „Rozporządzenie w sprawie działań na rzecz klimatu wdrażające Porozumienie Paryskie”.

REKLAMA

Propozycje Komisji umożliwią zmniejszenie emisji o dodatkowe 562 Mt, co nas bardzo cieszy. Jednak jeśli Unia Europejska chce dotrzymać postanowień porozumienia paryskiego, powinna znacznie zwiększyć poziom redukcji emisji w sektorach non-ETS ponad zakładane 30 proc. Odpowiadają one za prawie 60 proc. emisji GHG w Unii Europejskiej, dlatego jedynie podjęcie zdecydowanych działań może przyczynić się do ograniczenia wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza – komentuje Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Kolejnym krokiem w Parlamencie Europejskim będzie głosowanie nad sprawozdaniem Komisji, które odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca. Natomiast już 19 czerwca nad projektem rozporządzenia będą debatować ministrowie środowiska. Jeżeli wypracują wspólne stanowisko, rozpoczną się wspólne negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, ministrów środowiska i Komisji Europejskiej w ramach tzw. trilogu.

Koalicja Klimatyczna przypomina, że w ramach przyjętej polityki klimatycznej Unia Europejska zobowiązała się, że w latach 2021-2030 zredukuje emisje o 30 proc. w sektorach non-ETS (w porównaniu z poziomem zarejestrowanym w 2005 r.). W lipcu zeszłego roku ogłoszono podział celu ogólnego UE na poszczególne państwa członkowskie. Według ogłoszonego przez Komisję komunikatu Polska powinna obniżyć emisje o 7 proc. w sektorach non-ETS, do których zaliczają się m.in. transport, budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami.

red. gramwzielone.pl