Spadek produkcji energii wiatrowej w maju

W ubiegłym miesiącu udział energetyki wiatrowej w krajowy miksie wytwarzania energii elektrycznej był niższy niż w poprzednich miesiącach br. Udział pozostałych OZE w krajowym miksie energii pozostaje symboliczny.

Udział wiatru w krajowym miksie energii w ubiegły miesiącu wyniósł 6,64 proc. wobec 9,78 proc. w kwietniu, 8,23 proc. w marcu, 8,59 proc. w lutym i 7,04 proc. w maju.

REKLAMA

Energetyka wiatrowa odnotowała natomiast wyższy udział w miksie wytwarzania w stosunku do maja 2016 r. (5,69 proc.)

REKLAMA

Udział pozostałych OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w ubiegły miesiącu wyniósł jedynie 0,1 proc. wobec  0,09 proc. w kwietniu oraz wobec 0,1 proc. w maju 2016 r.