NCBR: 150 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw spoza Mazowsza

NCBR: 150 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw spoza Mazowsza
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Fot. NCBiR

Do 31 sierpnia 2017 roku małe i średnie firmy, działające w całej Polsce – poza woj. mazowieckim, mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie nowych lub udoskonalanych produktów i technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach obecnego konkursu przeznaczyło na ten cel ogółem 150 mln zł.

Wsparcie mogą uzyskać projekty o wartości od 300 tys. do 1,5 mln zł, a wielkość dofinansowania może sięgać nawet 80 proc. kosztów realizacji. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach uproszczonej i przyspieszonej procedury, czyli tzw. „Szybkiej ścieżki” dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski powiedział PAP, że bezzwrotne dofinansowanie kierowane jest przede wszystkim do lokalnych podmiotów, które jeszcze nie współpracowały z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak podkreślił, środki mogą zostać przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, mające na celu nie tylko opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów i technologii, ale także doskonalenie rozwiązań już wykorzystywanych i oferowanych przez firmy.

REKLAMA

Zgłoszone projekty oceniane będą pod względem innowacyjności oraz perspektywy rynkowej. Procedura ubiegania się o środki NCBR ma bowiem na celu zmniejszenie ryzyka, że firma podejmie złą decyzję inwestycyjną.

REKLAMA

Chcemy obniżyć ryzyko wejścia w nowy produkt. Nasze wsparcie jest kierowane głównie do tych przedsiębiorstw, które nie są pewne, czy uda im się osiągnąć zamierzony cel techniczny oraz czy spełnią wymagania rynku – podkreśla dyr. Chorowski.

W ramach aktualnie prowadzonego konkursu NCBR zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do 31 sierpnia br.

– Przyznanie wsparcia jest zależne od miejsca realizacji projektu, które musi znajdować się poza woj. mazowieckim. Jednak nawet firma, która jest zarejestrowana na Mazowszu, ale chce realizować projekt poza regionem, może być beneficjentem programu – informuje szef NCBR.

Serwis PAP Nauka w Polsce