IBM zrealizował przed czasem cel udziału energii z OZE

IBM zrealizował przed czasem cel udziału energii z OZE
Fot. Patrick. flickr cc

Amerykański koncern podał, że już osiągnął cele w zakresie redukcji emisji CO2 i udziału energii ze źródeł odnawialnych w swoim miksie energetycznym, które miał zrealizować w roku 2020.

Pierwszy z celów wyznaczonych przez IBM w zakresie walki ze zmianami klimatu, czyli redukcja emisji CO2 o 35 proc. do roku 2020 w porównaniu z emisjami z roku 2005, został osiągnięty już na koniec 2016 r. Do tego czasu IBM zredukował swoje emisje o 38,1 proc. i podaje, że taka ilość unikniętych emisji odpowiadałaby emisjom wytworzonym przy zużyciu około 1,8 mln baryłek ropy.

IBM osiągnął już również drugi z celów, zakładający zwiększenie udziału energii odnawialnej w swoim miksie konsumowanej energii do 20 proc. do roku 2020. Na koniec 2016 r. amerykańskiej firmie udało się zwiększyć udział OZE w konsumowanej energii do 21,5 proc. IBM podaje, że wolumen zużytej przez niego zielonej energii odpowiada rocznej konsumpcji około 60 tys. gospodarstw domowych.

REKLAMA

Dodatkowo IBM podaje, że w latach 1990-2016 zmniejszył zużycie energii o 7,2 mln MWh, unikając emisji CO2 rzędu 4,4 mln ton, co odpowiadałoby w teorii unikniętym emisjom odpowiadającym wykluczeniu na rok z ruchu drogowego 900 tys. aut, a także generując oszczędności szacowane na około 600 mln dolarów.

REKLAMA

Amerykański gigant komputerowy przyjął powyższe cele przed paryskim szczytem klimatycznym, który odbył się w grudniu 2015 r. i podczas którego państwa ONZ zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do powstrzymania wzrostu globalnych temperatur, tak aby nie zwiększyły się bardziej niż o 2 st. C w stosunku do średnich temperatur z okresu sprzed rewolucji przemysłowej.

Wiemy, że biznes musi być liderem walki ze zmianami klimatu. Czynimy to redukując wpływ naszej działalności i rozwijając innowacyjne produkty, aby nasi klienci mogli robić to samo – komentuje Wayne Balta z IBM.

Chodzi m.in. o rozwój oprogramowania umożliwiającego lepsze prognozowanie warunków pogodowych pod kątem generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, a także o narzędzia do prognozowania popytu na energię.

IBM stał za utworzenie w lutym br. firmy Utopus Insights, która ma oferować przeznaczone do takich zadań oprogramowanie udostępniane na zasadzie open source.

red. gramwzielone.pl