URE podał wyniki aukcji dla OZE z 29-30 czerwca br.

URE ogłosił wyniki aukcji dla OZE

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki kolejnych aukcji dla odnawialnych źródeł energii, które przeprowadzono w dniach 29-30 czerwca br.

 

REKLAMA

Kolejne aukcje dla OZE, które przeprowadzono z końcem czerwca, przebiegły bez problemów, które odnotowano podczas pierwszych aukcji z 30 grudnia 2016 r. Wówczas inwestorzy mieli problemy ze złożeniem swoich ofert na skutek ograniczonego dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej. Mimo to URE uznał tamte aukcje za ważne.

Tym razem aukcje z 29 i 30 czerwca przebiegły bez problemów, a Urząd Regulacji Energetyki właśnie podał ich wyniki.

Pierwsza aukcja z 29 czerwca została zaadresowana do inwestorów, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. W praktyce szansę na objęcie wsparciem uzyskali inwestorzy planujący budowę mniejszych elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych.

REKLAMA

Maksymalną ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji, wyniosła 4,725 TWh, a jej maksymalną wartość określono na 2,182 mld zł.

 

W drugiej aukcji, przeprowadzonej w dniu 30 czerwca br., można było zgłaszać oferty związane z produkcją energii z istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. W ten sposób ich właściciele zyskali szansę na migrację z systemu zielonych certyfikatów, który w tej chwili nie zapewnia przychodów pozwalających na utrzymanie rentowności produkcji energii, i na wejście do systemu aukcyjnego zapewniającego stabilne i potencjalnie wyższe przychody.

W aukcji migracyjnej dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW maksymalną ilość energii, którą może zakupić państwo po gwarantowanej, zapewnionej w aukcji cenie określono na  1,484 TWh, a jej maksymalną wartość ustalono na poziomie niemal 631,33 mln zł.

W pierwszych aukcjach, które przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2016 r. i z których część również była adresowana do inwestorów planujących budowę nowych elektrowni o mocy do 1 MW oraz do właścicieli istniejących hydroelektrowni o mocy do 1 MW, wsparciem objęto kilkadziesiąt ofert. Więcej o wynikach tamtych aukcji w artykule: Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert.

http://gramwzielone.pl/trendy/24854/wyniki-aukcji-dla-oze-wygralo-140-ofert