Dotacje na efektywność energetyczną na Dolnym Śląsku

Dotacje na efektywność energetyczną na Dolnym Śląsku
foto. Images of Money, flickr cc

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Inwestorzy, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków, mogą liczyć na ponad 23,6 mln zł dofinansowania.

– W budynkach użyteczności publicznej można osiągnąć bardzo poważne oszczędności przez właściwe sterowanie systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, dostosowując intensywność działania tych systemów do aktualnych, chwilowych potrzeb. Dane statystyczne wskazują, że modernizacji energetycznej  wymaga w Polsce około 75 proc. budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważne i potrzebne są takie usprawnienia, które umożliwią prawidłowe użytkowanie budynków przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii, wody i odpadów. Stąd też osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej w istniejących budynkach użyteczności publicznej jest konieczne ze względu na potrzebę prowadzenia właściwej polityki finansów placówki – komentuje Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Przewidziano dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i prac powiązanych między innymi z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianą oświetlenia jako elementu uzupełniającego projekt, systemami monitorowania i zarządzania energią. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

REKLAMA
REKLAMA

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST, jednostki organizacyjne JST, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, przy czym minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie w konkursie w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, poddziałanie 3.3.1„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny” z RPO dla woj. dolnośląskiego można składać w dniach 1-11 września br. 

red. gramwzielone.pl