Inwestycje w OZE na Ukrainie sięgnęły 210 mln dolarów

Inwestycje w OZE na Ukrainie sięgnęły 210 mln dolarów
Farma fotowoltaiczna k. Lwowa. Fot. Władze obwodu lwowskiego

Ukraiński rynek odnawialnych źródeł energii w tym roku intensywnie się rozwija. W efekcie uruchomiony w tym roku na Ukrainie potencjał OZE może być większy niż w pozostałych krajach regionu, w tym w krajach Unii Europejskiej zobligowanych do realizacji unijnego celu OZE na 2020 r. 

IB Centre, organizator kijowskich targów Sustainable Energy Forum & Exhibition of Eastern Europe SEF-2017, podaje, że w I połowie 2017 r. na Ukrainie powstało 79 elektrowni OZE o łącznej mocy 182,7 MW.

Dzięki inwestycjom zrealizowanym w I połowie br., których wartość ocenia się na 210 mln dolarów, potencjał odnawialnych źródeł energii na koniec I połowy 2017 r. na Ukrainie wzrósł do 1461,7 MW.

REKLAMA

Największy udział w inwestycjach na ukraińskim rynku OZE w pierwszej połowie br. miała energetyka fotowoltaiczna. W tym czasie do sieci przyłączono 67 elektrowni PV o mocy 132 MW.

Ukraińska agencja rządowa SAEE, która odpowiada za działania związane z efektywnością energetyczną, podaje, że w ubiegłym roku na Ukrainie powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy 99,1 MW. To niemal 10-krotnie lepszy wynik niż osiągnięty w 2015 r.

Kluczowy wpływ na rozwój PV na Ukrainie mają atrakcyjne taryfy za sprzedaż energii, których wysokość musi w pewnym stopniu wynagradzać inwestorom wyższe ryzyko i wysoki koszt finansowania. Dla instalacji fotowoltaicznych uruchamianych w latach 2017-19 taryfa za sprzedaż energii na Ukrainie ma wynosić ok. 0,15 EUR/kWh.

W I poł. 2017 r. do sieci podłączono elektrownie wiatrowe o mocy 20,7 MW, a ich łączny potencjał na Ukrainie wzrósł o 4,7 proc. do poziomu 458,7 MW. Wzrost odnotowany w I połowie br. w tym wypadku to zasługa uruchomienia farmy wiatrowej Stary Sambor 2 realizowanej przez spółkę Eco Optima LLC w pobliżu miejscowości Stary Sambor w obwodzie lwowskim.

REKLAMA

W II połowie br. ukraiński potencjał wiatrowy powinna zwiększyć inwestycja w farmę wiatrową o mocy 41,4 MW, którą realizuje spółka Windkraft Ukraine. Poza tym spółka Gurish rozpoczęła budowę farmy wiatrowej o mocy 30 MW.

Potencjał małych elektrowni wodnych na Ukrainie na koniec czerwca br. wynosił 102 MW, z czego 2 MW uruchomiono w I połowie 2017 r. Natomiast potencjał elektrowni biomasowych wzrósł również o 2 MW – do poziomu 33 MW.

IB Centre szacuje, że obecnie krajowi i zagraniczni deweloperzy realizują na Ukrainie około 70 projektów OZE, których łączna moc sięga 430 MW. W tym 57 to projekty większych elektrowni fotowoltaicznych, które wraz z mniejszymi instalacjami mają zwiększyć w II połowie br. ukraiński potencjał PV o około 360 MW.

Jeden z największych inwestorów, spółka KNESS, planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 MW. Inny deweloper Tokmak Solar planuje budowę 8 elektrowni PV o mocy 60 MW. Fundusz US Solar przygotowuje 6 projektów o łącznej mocy 30 MW. Podobny potencjał naziemnych farm PV chcą uruchomić Rentechno i Helios Strategia. Natomiast Atmosfera przygotowuje projekty na 24 MW, z czego 15 MW dotyczy dachowych instalacji.

Największy park fotowoltaiczny na Ukrainie ma powstać w okolicach Czarnobyla. Budową elektrowni fotowoltaicznych, które docelowo mają dać moc rzędu 1 GW, zainteresowani są m.in. inwestorzy z Chin czy francuski koncern EDF. 

IB Centre prognozuje również podłączenie do końca br. około 800-1000 małych, domowych instalacji fotowoltaicznych. 

red. gramwzielone.pl