Nawet 12,7 tys. mniej przedwczesnych zgonów w USA dzięki OZE

Nawet 12,7 tys. mniej przedwczesnych zgonów w USA dzięki OZE
Fot. GCL

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy wyniki swoich badań opublikowali na łamach „Nature”, policzyli jak produkcja czystej energii z amerykańskich elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych przełożyła się na poprawę jakości powietrza i wynikającą z tego mniejszą liczbę przedwczesnych zgonów.

W artykule opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” czytamy, że w ciągu ostatnich lat produkcja energii z uruchomionych w USA elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych przełożyła się na istotną poprawę stanu powietrza, redukując liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych skażeniem powietrza nawet o 12,7 tys.

Badania przeprowadzone przez autorów publikacji w „Nature” sfinansował amerykański federalny Departament Energii. Przeprowadzono je analizując dane z lat 2007-2015. Stwierdzono, że w tym czasie emisje CO2 spadły o 20 proc., tlenku azotu o 50 proc., a dwutlenku siarki nawet o 72 proc. Natomiast emisja cząstek PM2,5 zmniejszyła się o 46 proc.

REKLAMA

Jednocześnie w tym okresie potencjał odnawialnych źródeł energii w USA wzrósł 10-krotnie – z poziomu 10 GW do około 100 GW, a roczna generacja z tych źródeł zwiększyła się z 35 TWh to 227 TWh.

Uniknięte emisje CO2 będące efektem generacji z wiatru i fotowoltaiki za rok 2007 oszacowano odpowiednio na 21,4 mln ton i 850 tys. ton. W roku 2015 uniknięte emisje wyniosły odpowiednio 127,7 mln ton dzięki energetyce wiatrowej i 19,4 mln ton dzięki PV. 

REKLAMA

Autorzy badania zaznaczają, że ograniczenie szkodliwych emisji to nie tylko efekt wypierania produkcji energii z paliw kopalnych przez źródła odnawialne, ale również wynikają z coraz ostrzejszych norm nakładanych na amerykańskie elektrownie.

Z tego powodu emisja dwutlenku siarki miała się zmniejszyć w latach 2007-2015 z 9 mln ton do 2,5 mln ton, po tym, jak na działające w USA elektrownie węglowe nałożono obowiązek stosowania specjalnych filtrów.

Biorąc pod uwagę uniknięte zanieczyszczenie wyłącznie z powodu zastępowania generacji z paliw kopalnych źródłami odnawialnymi, autorzy artykułu szacują, że w latach 2007-2015 ograniczono liczbę przedwczesnych zgonów o 3 tys. do 12,7 tys., z czego tylko w roku 2015 liczba przedwczesnych zgonów z powodu złego stanu powietrza miała się zmniejszyć w USA o około 1,85 tys.

Korzyści z poprawy jakości powietrza wynikającej z wykorzystania OZE oszacowano w tym okresie na 29,7 mld dolarów do 112,8 mld dolarów. Dodatkowo policzono, że „łączne korzyści klimatyczne”, do których zaliczono ograniczenie zmian w produktywności w rolnictwie, strat wynikających klęsk żywiołowych, a także kosztów zdrowotnych, z powodu zwiększenia produkcji energii odnawialnej w miejsce generacji z paliw kopalnych wyniosły od 5,3 mld dol. do 106,8 mld dol. 

red. gramwzielone.pl