Czesi dają dotacje m.in. na fotowoltaikę i domowe magazyny energii

Czesi dają dotacje m.in. na fotowoltaikę i domowe magazyny energii

 We wrześniu w Czechach ruszyła kolejna edycja programu Zelena Usporam, w ramach którego gospodarstwa domowe i firmy mogą zyskać dofinansowanie do termomodernizacji, w tym realizowanej poprzez montaż odnawialnego źródła energii i magazynu energii.

Statni Fond Životniho Prostredi (SFŽP), czeski odpowiednik naszego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w ubiegłym miesiącu rozpoczął kolejną edycję programu dopłat do energooszczędnych inwestycji.

REKLAMA

Jak informuje „PV Magazine”, właściciele domów jednorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać do 5,7 tys. euro w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW.

Dofinansowanie może objąć instalację magazynu energii przy już istniejącej instalacji, dla której uzyskano dofinansowanie w poprzednich edycjach programu Zelena Usporam. W tym przypadku dofinansowanie może sięgnąć 4,4 tys. euro.

REKLAMA

W ramach innego, uruchomionego w tym roku przez czeski rząd programu (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OPPIK) można pozyskać dofinansowanie na montaż PV i magazynu energii. Warunek to dobranie instalacji tak, aby na 1 kW mocy fotowoltaiki przypadała bateria o mocy 5 kW.

W tegorocznej rundzie programu OPPIK czeski rząd miał wydzielić budżet 500 mln koron. To niemal dwa razy więcej niż w ubiegłorocznej edycji programu, w której przyznano jednak finansowanie warte tylko 46 mln koron.

Nasi południowi sąsiedzi, którzy kilka lat temu byli liderami w budowie krajowego potencjału fotowoltaiki, ostatnio notują jedynie symboliczny wzrost zainstalowanych mocy w PV. 

Według europejskiego stowarzyszenia branży solarnej SolarPower Europe, na koniec 2015 r. w Czechach działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,1 GW, co czyniło ten kraj 8. największym rynkiem PV w Europie. 

Ponad 2 GW zainstalowanych mocy to jednak głównie efekt inwestycji zrealizowanych na początku obecnej dekady. Więcej o przyczynach spowolnienia inwestycyjnego na czeskim rynku fotowoltaicznym w artykule: Stagnacja rynku PV w Czechach i na Słowacji

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/25990/stagnacja-rynku-pv-w-czechach-i-na-slowacji