Ponad 100 mln zł dotacji dla Enei i Taurona

Ponad 100 mln zł dotacji dla Enei i Taurona
Fot. Ministerstwo Energii

Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja otrzymają kolejne unijne fundusze na realizację projektów zakładających rozbudowę infrastruktury sieciowej m.in. pod kątem przyłączania odnawialnych źródeł energii. Tym razem pula dotacji przyznanych obu firmom przekracza 100 mln zł.

Jak informuje Enea Operator, trzy z dofinansowanych projektów zakładają rozbudowę infrastruktury, między innymi w celu zwiększenia potencjału przyłączania OZE do sieci, a trzy kolejne – modernizację oraz przebudowę łącznie ponad 61 km linii energetycznych, a także modernizację stacji średniego i niskiego napięcia, w tym z zastosowaniem rozwiązań inteligentnych do sieci elektroenergetycznych.

Inwestycje, których łączna wartość wyniesie około 100 mln zł, realizowane będą województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

REKLAMA

Projekty obejmą zarówno budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięć. Sieć ma zostać wyposażona w rozwiązania, które pozwolą zwiększyć potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci, zarządzać siecią w perspektywie zwiększonej dynamiki rozwoju generacji rozproszonej, a także poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej.

 Trzy z sześciu zawartych dzisiaj  umów o dofinansowanie domykają komplet siedmiu projektów złożonych przez Eneę Operator z zakresu inteligentnych sieci, umieszczonych na przyjętej przez Ministerstwo Energii Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. Równie istotne są także umowy związane z rozwojem naszej sieci. One z kolei tworzą potencjał do przyłączania OZE do sieci, dając przy tym wartość dodaną w postaci na przykład zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej – komentuje Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

REKLAMA

Enea Operator zaznacza, że otrzymała dofinansowanie na wszystkie siedem wnioskowanych projektów z zakresu budowy sieci inteligentnych. Projekty będą realizowane na całym obszarze działania Enei Operator. Obejmuje ona zabudowę tzw. automatyki kompensacji nadążnej w stacjach transformatorowych WN/SN, automatyki FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration), łączników sterowanych zdalnie i wskaźników zwarć w sieci średniego napięcia.

Projekty obejmują również budowę kilkudziesięciu stacji transformatorowych SN/nn z podobciążeniową regulacją napięcia pochodzącą z obwodów niskiego napięcia oraz budową ponad 150 km linii średniego napięcia. Łączna wartość siedmiu inwestycji, to ponad 104 mln zł, z czego pozyskane dotacje unijne wynoszą 73,6 mln zł.

W sumie Enea Operator podpisała już 20 umów na dofinansowanie unijne z funduszy na poziomie krajowym i regionalnym. Obejmują one inwestycje w sieć wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia o łącznej wartości blisko 344 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie ponad 222 mln zł.

Z kolei Tauron Dystrybucja S.A. otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 34 mln zł na modernizację rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa śląskiego, budowę i wymianę rozdzielni SN  w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej, budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego, a także na modernizację rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego.

Wcześniej spółka Tauron Dystrybucja zawarła 22 umowy na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji przekraczającą 125 mln zł. 

red. gramwzielone.pl