Rekordowy wolumen kontraktów terminowych na zielone certyfikaty

Rekordowy wolumen kontraktów terminowych na zielone certyfikaty
Vestas press

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozliczyła rekordowy wolumen kontraktów terminowych na świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Średnie ceny zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych oscylują wokół poziomu 40 zł/MWh.

Wczoraj Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. dokonała rozliczenia transakcji z Rynku Terminowego Towarowego dla praw majątkowych o rekordowym wolumenie w wysokości 1054 kontraktów. 

Rozliczenie dotyczyło instrumentu terminowego na zielone certyfikaty OZE_11-17, dla którego Izba zarejestrowała łącznie 410 transakcji, odpowiadających 1054 kontraktom (1054 mln praw majątkowych), o łącznej wartości netto przekraczającej 41,9 mln zł (wartości liczone dwustronnie).

REKLAMA

Jak podkreśla TGE, jest to rekordowy wolumen – największy ze wszystkich uruchomionych do tej pory serii kontraktów. Dostawa praw majątkowych została przeprowadzona poprzez ich przeksięgowanie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, a płatność została wykonana za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych Członków Izby i rachunku Izby, prowadzonych we współpracujących z IRGiT bankach.

– Obroty na rozliczonym przez Izbę instrumencie OZE_11-17 potwierdzają, że rynek praw majątkowych w Polsce rozwija się, a oferta TGE i IRGiT w tym zakresie jest atrakcyjna dla podmiotów handlujących zielonymi certyfikatami. Doświadczenia zdobyte przy obsłudze rynku towarowego praw majątkowych wykorzystamy przy tworzeniu nowego instrumentu terminowego na zielone certyfikaty, który będzie częścią oferty Grupy TGE po wejściu w życie regulacji MiFID II – komentuje Seweryn Szwarocki, wiceprezes IRGiT.

Jednocześnie 21 listopada br. Towarowa Giełda Energii wprowadziła do obrotu kolejny kontrakt OZE z terminem wykonania przypadającym na listopad 2019 r. TGE zastrzega, że będzie to ostatnia seria kontraktu traktowanego jako towar giełdowy.

REKLAMA

Rynek Terminowy Towarowy dla praw majątkowych został uruchomiony przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych 12 stycznia 2016 r. Podmioty handlujące na tym rynku mogą zabezpieczać stałą cenę zakupu lub sprzedaży praw majątkowych nawet z dwuletnim wyprzedzeniem. Po wejściu w życie regulacji MiFID II Grupa TGE planuje docelowo przeniesienie obrotu prawami majątkowymi na zorganizowaną platformę obrotu (OTF).

Wczoraj na TGE w notowaniach sesyjnych w ramach indeksu OZEX_A średnia cena zielonych certyfikatów wyniosła 41,17 zł przy wolumenie transakcji rzędu 97 GWh. Podczas wcześniejszego, wtorkowego notowania ceny certyfikatów wyniosły średnio 39,31 zł/MWh przy wolumenie obrotów 173 GWh. Co ciekawe, tego dnia średnia cena w notowaniach pozasesyjnych była niemal identyczna, wynosząc 39,44 zł/MWh przy wolumenie obrotów 93 GWh.  

W ubiegłym miesiącu średnia cena zielonych certyfikatów na TGE w notowaniach sesyjnych wyniosła 44,1 zł/MWh przy miesięcznym wolumenie obrotów 1,121 TWh wobec 52,7 zł/MWh we wrześniu przy wolumenie 1,22 TWh.

Na rynku terminowym w październiku średnia cena zielonych certyfikatów dla kontraktu OZE_11-17 wyniosła 42,84 zł/MWh przy wolumenie obrotu 113 GWh. Zawarto również transakcje w ramach kontraktu OZE_05-18 przy średniej cenie 42,88 zł/MWh przy wolumenie 10 GWh.

W tym roku największy wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na rynku terminowym odnotowano w sierpniu (ponad 200 GWh), we wrześniu obroty wyniosły ok. 180 GWh, a w październiku 123 GWh. 

red. gramwzielone.pl