KE akceptuje pierwszy transgraniczny rynek mocy

KE akceptuje pierwszy transgraniczny rynek mocy
Fot. tiseb, flickr cc

Komisja Europejska zgodziła się na utworzenie rynku mocy łączącego systemy elektroenergetyczne Irlandii oraz Irlandii Północnej, oceniając, że oferowana pomoc publiczna jest zgodna zasadami rynku Unii Europejskiej.

W ramach wspólnego rynku mocy Irlandii i Irlandii Północnej operatorzy elektrowni będą wynagradzani za utrzymywanie w gotowości zdolności do udostępniania mocy wytwórczych.

Mechanizm obejmie również podmioty oferujące usługi z zakresu zarządzania popytem (Demand Side Resposne, DSR).

REKLAMA

Podmioty funkcjonujące na wspólnym rynku mocy Irlandii i Irlandii Północnej będą wybierane w drodze aukcji. Pierwszą z nich zaplanowano już na grudzień 2017 r.

Uruchomienie pierwszych aukcji jest możliwe dzięki akceptacji publicznych subsydiów w ramach irlandzkiego rynku mocy przez Brukselę. Warunkiem było umożliwienie udziału w rynku mocy wszystkich podmiotów, w tym oferujących DSR, a także wybór uczestników rynku mocy w drodze aukcji, aby ograniczyć w ten sposób koszty przerzucane na odbiorców energii.

REKLAMA

Bruksela podkreśla, że zgodnie z unijnymi wytycznymi z 2014 r. Irlandia i Irlandia Północna potwierdziły na podstawie dokładnej analizy, że wdrożenie tego mechanizmu jest konieczne w celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii i że nie zaburzy konkurencji na wspólnym rynku UE.

KE zaznacza ponadto, że w ramach irlandzkiego rynku mocy przyjęto mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernymi subsydiami.

– Jeśli ceny energii elektrycznej osiągną bardzo wysoki poziom, np. ponad 500 euro/MWh, wówczas zostanie uruchomione zobowiązanie elektrowni wybranych w aukcjach do zwrotu określonej części pomocy publicznej. Elektrownie będą mogły sfinansować zwrot pomocy z przychodów wygenerowanych ze sprzedaży energii – informuje Komisja.

Bruksela do tej pory zaakceptowała wdrożenie rynków mocy w Wielkiej Brytanii (2014) i Francji (2016). Obecnie Komisja prowadzi dialog w tej sprawie m.in. z polskim rządem, który przygotował ustawę o rynku mocy będącą obecnie przedmiotem prac Sejmu.

red. gramwzielone.pl