KE sprawdzi subsydia dla hiszpańskich elektrowni węglowych

KE sprawdzi subsydia dla hiszpańskich elektrowni węglowych
Komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager. Foto. Radikale Venstre, flickr cc

Komisja Europejska uruchomiła dochodzenie, w ramach którego przyjrzy się pomocy publicznej udzielonej przez rząd Hiszpanii właścicielom elektrowni węglowych. Wcześniej Madryt nie notyfikował tego mechanizmu wsparcia w Brukseli, a teraz KE ma wątpliwości, czy nie naruszono unijnego prawa.

Bruksela informuje, że sprawdzi zgodność z unijnymi zasadami konkurencji rządowych subsydiów, z których w Hiszpanii korzystali operatorzy elektrowni węglowych.

Hiszpania wprowadziła w 2007 roku wsparcie dla inwestycji w instalacje do wyłapywania emisji tlenków siarki w istniejących elektrowniach węglowych. Zamontowanie filtrów redukujących emisje do określonych poziomów uprawniało operatorów elektrowni węglowych do otrzymywania publicznych subsydiów w okresie 10 lat. Wysokość subsydiów zależała od wielkości elektrowni, sięgając nawet około 8,75 tys. euro rocznie w przeliczeniu na zainstalowany MW.

REKLAMA

W ten sposób od 2007 roku 14 hiszpańskich elektrowni węglowych otrzymało subsydia w wysokości 440 mln euro, a płatności mają być kontynuowane jeszcze do roku 2020.

REKLAMA

Jednocześnie hiszpański rząd nie notyfikował tego systemu wsparcia w Brukseli, nie upewniając się, czy Komisja Europejska nie uzna subsydiów dla elektrowni węglowych za niedozwoloną pomoc publiczną.

Teraz, informując o rozpoczętym dochodzeniu, Komisja zaznacza, że zgodnie z unijnym prawem kraje członkowskie nie powinny przyznawać pomocy publicznej firmom w celu wypełnienia przez nie standardów środowiskowych UE.

KE dodaje, że jeśli rozpoczęte dochodzenie potwierdzi tezę o braku potrzeby wspierania z publicznych pieniędzy hiszpańskich elektrowni węglowych, działania podjęte przez Madryt będą stać w sprzeczność z zasadą „trujący płaci” oraz będą oznaczać sfinansowanie z pieniędzy podatników elektrowniom węglowym niezgodnej z zasadami UE przewagi konkurencyjnej względem operatorów pozostałych elektrowni w Hiszpanii i w innych krajach Wspólnoty.  

Jeśli trujesz, płacisz – to podstawowa zasada w prawie środowiskowym Unii Europejskiej. Unijne zasady pomocy publicznej nie pozwalają państwom członkowskim na pomaganie firmom w realizacji tego obowiązku, w tym celu wykorzystując pieniądze podatników. Jesteśmy przekonani, że hiszpański system wsparcia nie wspierał elektrowni węglowych w celu ograniczania emisji szkodliwych tlenków siarki – bowiem były do tego zobowiązane przez prawo środowiskowe UE. Dlatego obawiamy się, że to wsparcie dało elektrowniom węglowym niesprawiedliwą przewagę konkurencyjną – komentuje unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

red. gramwzielone.pl