Jeśli uwzględnić siłę nabywczą, mamy prawie najwyższe ceny energii w UE

Jeśli uwzględnić siłę nabywczą, mamy prawie najwyższe ceny energii w UE
Fot. Schneider Electric

W pierwszej połowie 2017 roku przeciętne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej spadły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wśród krajów UE, w których odnotowano w tym czasie wzrost cen prądu, znalazła się Polska. O ile w ujęciu bezwzględnym ceny energii w naszym kraju są dosyć niskie w zestawieniu z cenami w innych europejskich krajach, z uwzględnieniem siły nabywczej należą do najwyższych w Europie.

Jak wynika z danych, które opublikowała unijna agencja statystyczna Eurostat, w I połowie 2017 roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ujęciu rok do roku wzrosły w Polsce o 6,9 proc. Większy wzrost odnotowano tylko na Cyprze (22 proc.), w Grecji (12,8 proc.) oraz w Belgii (10 proc.). Nieco mniejszy wzrost odnotowano natomiast w Szwecji (5,5 proc.) oraz w Hiszpanii (5,1 proc.).

Z kolei najwyraźniejszy spadek cen prądu odnotowano we Włoszech (-11,2 proc.), w Chorwacji (-10,2 proc.), na Litwie (-9,3 proc.), w Luksemburgu (-4,9 proc.), Austrii (-4,1 proc.), Rumunii (-4 proc.) czy w Holandii (-3,6 proc.). Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła -0,5 proc.

REKLAMA

Licząc w euro, najniższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w I połowie 2017 r. miała Bułgaria (9,6 euro/100 kWh), Litwa (11,2 euro/100 kWh) oraz Węgry (11,3 euro/kWh). Natomiast najwięcej za energię płacili Niemcy i Duńczycy (średnio 30,5 euro/100 kWh) oraz Belgowie (28 euro/100 kWh).

Przeciętna cena w Unii Europejskiej wyniosła 20,4 euro/100 kWh. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w Polsce były zbliżone do występujących na Słowacji, w Czechach i Holandii, i wyniosły przeciętnie 14,6 euro/100 kWh (w przeliczeniu na złotówki 62,2 PLN/100 kWh).

REKLAMA

W ujęciu PPS, czyli siły nabywczej, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce należą jednak do najwyższych w Europie, sięgając średnio 25,9 PPS/100 kWh. W takim zestawieniu droższa energia jest tylko w Niemczech (28,7 PPS/100 kWh) i w Portugalii (28,6 PPS/100 kWh).

Najniższe koszty energii elektrycznej w stosunku do swojej siły nabywczej ponoszą natomiast gospodarstwa domowe w Finlandii (12,8 PPS/100 kWh), Luksemburgu (13,5 PPS/100 kWh), Holandii (14,2 PPS/100 kWh), a niewiele wyższe w Szwecji (15,1 PPS/100 kWh), we Francji (15,4 PPS/kWh) czy w Wielkiej Brytanii (16 PPS/kWh).

Przeciętna cena energii w ujęciu siły nabywczej dla Unii Europejskiej wynosi 20,4 PPS/100 kWh.

Polska ma natomiast niższy od średniej w UE udział podatków i opłat w cenie energii dla gospodarstw domowych. Unijna średnia to 37 proc., podczas gdy w Polsce jest to 24 proc.

Najwięcej podatków i innych opłat jest doliczanych do rachunków gospodarstw domowych w Niemczech (54 proc.) i Portugalii (52 proc.), natomiast najmniej na Malcie – tylko 5 proc., podczas gdy w przypadkku drugiego unijnego kraju z najniższym udziałem podatków i dodatkowych opłat – Chorwacji – jest to już 15 proc. 

red. gramwzielone.pl