Drugi projekt ustawy o OZE w połowie maja

Drugi projekt ustawy o OZE w połowie maja
foto: Sunpower press

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak poinformował, że drugi projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii {więcej}zostanie opublikowany już za tydzień. 

Przedstawiciel resortu gospodarki poinformował, że drugi projekt ustawy o OZE jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych, a wraz z prezentacją dokumentu Ministerstwo zorganizuje prezentację urządzeń do produkcji energii odnawialnej – podobnie jak przy okazji prezentacji pierwszej wersji ustawy o OZE w grudniu ubiegego roku. 

REKLAMA

Wiceminister Kasprzak po raz kolejny potwierdził, że w poprawionej wersji ustawy o OZE znajdzie się zapis gwarantujący 15-letni okres stałego wsparcia dla operatora instalacji OZE, a w ustawie będą także zapisy mające na celu stymulowanie rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej – m.in. poprzez uproszczenie procedur administracyjnych dla inwestycji w małe systemy OZE. 

REKLAMA

– Im bliżej odbiorcy produkujemy energię, to ta produkcja jest tańsza. Każdy w pierwszej kolejności produkuje dla siebie, a nadmiar będzie mógł sprzedawać do sieci – PAP cytuje Kasprzaka. 
gr