Tauron z kolejną dotacją na inteligentne sieci

Tauron z kolejną dotacją na inteligentne sieci
Fot. Ministerstwo Energii

Spółka Tauron Dystrybucja S.A. otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł na budowę i modernizację sieci średnich i niskich napięć. Wartość unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, które przyznano tej spółce, rośnie do około 160 mln zł.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego Ministerstwo Energii pełni funkcję instytucji pośredniczącej.

Jak informuje resort energii, głównym celem projektu jest dostosowanie sieci elektroenergetycznej do funkcjonalności sieci inteligentnych. Dzięki temu ma nastąpić ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,  poprawa pewności zasilania odbiorców i zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń OZE. 

REKLAMA

Projekt będzie realizowany w województwie śląskim na terenie gmin Pilica, Ogrodzieniec, Żarnowiec i Zawiercie. 

REKLAMA

Wcześniej, we wrześniu br. spółka Tauron Dystrybucja otrzymała dofinansowanie z tego samego programu na zadania związane z rozwojem i wdrażaniem inteligentnych systemów dystrybucji, działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Całkowita wartość tego projektu to ok. 37 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ok. 21 mln zł.

W sumie spółka podpisała już 28 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 160 mln zł.

Ze wsparcia w zakresie poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.

red. gramwzielone.pl