Słowacja: przynajmniej 13 mln euro na domowe OZE w 2018 r.

Słowacja: przynajmniej 13 mln euro na domowe OZE w 2018 r.
Foto. energynetde, flickr cc

Słowacka Agencja Innowacji i Energii poinformowała, że przyszłoroczny budżet programu „Zelená domácnostiam”, z którego są finansowane inwestycje w małe instalacje OZE, wyniesie przynajmniej 13 mln euro. Budżet całego programu wsparcia gospodarstw domowych planujących montaż instalacji odnawialnych źródeł energii określono na 45 mln euro. 

Słowackie władze podają, że przyszłoroczny budżet „Zelená domácnostiam” może zostać zwiększony, gdy okaże się, że są jeszcze środki niewykorzystane w poprzednich edycjach programu. Nabór wniosków w programie „Zelená domácnostiam” ma rozpocząć się już na początku przyszłego roku.

Jak zaznacza słowackie ministerstwo środowiska, „Zelená domácnostiam” to jeden z elementów programu finansowania inwestycji w domowe instalacje OZE, a jego całkowity budżet określono na 45 mln euro. W sumie na ten cel ze środków unijnych i krajowych Bratysława ma przeznaczyć 115 mln euro – w tym do 85 proc. ma pochodzić ze środków unijnych.

REKLAMA

Podobnie jak w tegorocznej wersji programu, w przyszłym roku 1/4 alokacji zostanie przeznaczona wyłącznie na montaż systemów fotowoltaicznych. Oprócz fotowoltaiki dofinansowanie można pozyskać na montaż małych turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pieców biomasowych i pomp ciepła. Maksymalna moc dla źródeł elektrycznych wynosi 10 kW.

W ramach programu „Zelená domácnostiam”, który jest realizowany od końca 2015 r.,  dofinansowanie ma objąć instalacje o łącznej mocy 55 MW.

Do początku listopada br. dofinansowanie w tym programie przyznano na 2 836 instalacji fotowoltaicznych, 4 861 zestawów kolektorów słonecznych, 1472 pieców na biomasę oraz na 3142 pompy ciepła.

Program „Zelená domácnostiam” pomaga gospodarstwom domowym w pokonaniu ekonomicznej bariery polegającej na dłuższym okresie zwrotu inwestycji w małe instalacje OZE, jak również bariery wynikającej z relatywnie wysokiej ceny tych instalacji w stosunku do siły nabywczej obywateli – tłumaczy słowackie ministerstwo środowiska.

REKLAMA

Jak zaznacza Słowacka Agencja Innowacji i Energii (Slovenská Inovačná a Energetická Agentura, SIEA), któa nadzoruje ten program, w jego warunkach znalazł się zapis, zgodnie z którym uruchomienie mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW wymaga następnie zgłoszenia tego faktu, w ciągu 10 dni roboczych, lokalnemu operatorowi systemu dystrybucyjnego. W przeciwnym razie lokalny OSD może taką instalację wyłączyć.

Nowe zapisy wynikają z obserwacji, zgodnie z którymi gospodarstwa domowe nie informują operatorów sieci dystrybucyjnych o uruchomieniu instalacji – informuje SIEA, zaznaczając, że lista beneficjentów programu będzie publikowana na stronie programu „Zelená domácnostiam”, aby wgląd w nią mieli słowaccy OSD.

Na Słowacji w ubiegłym roku powstały instalacje fotowoltaiczne o mocy zaledwie 5 MW – o 3 MW więcej niż w roku 2015 i o 1 MW więcej niż w roku 2014.

Łączny potencjał fotowoltaiki na Słowacji wynosi już jednak 545 MW, co jest efektem boomu inwestycyjnego z początku obecnej dekady. Oferowane wówczas wysokie taryfy za sprzedaż energii zostały jednak szybko zablokowane dla nowych instalacji, a słowacki sektor PV może liczyć jedynie na rządowy program dopłat do najmniejszych instalacji OZE, w tym do instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW.

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA), na słowacki potencjał OZE – oprócz fotowoltaiki – na koniec 2016 r. składały się również elektrownie wodne o mocy około 1,6 GW, a także elektrownie biomasowe o mocy około 150 MW oraz biogazownie o mocy ok. 100 MW.

Według unijnej agencji statystycznej Eurostat, w 2015 r. udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii na Słowacji wynosił 12,9 proc. wobec celu na 2020 r. wynoszącego 14 proc. 

red. gramwzielone.pl