Nowe taryfy za dystrybucję i energię na 2018 r.

Nowe taryfy za dystrybucję i energię na 2018 r.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na dystrybucję i energię, które w 2018 roku będą obowiązywać dystrybutorów i tzw. sprzedawców z urzędu.  Podobnie jak w poprzednich latach apetyty zainteresowanych firm na podniesienie cen były znacznie wyższe.

Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego (PSE SA) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej, tj. PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator SA oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Urząd zatwierdził też przyszłoroczne taryfy na energię czterem tzw. sprzedawcom z urzędu. – Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie planowanych kosztów we wnioskach taryfowych były zdecydowanie wyższe niż ostatecznie uznane w taryfie przez prezesa URE jako uzasadnione – zaznacza URE.

REKLAMA

W wyniku postępowania administracyjnego, które przeprowadził URE, średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych ustalono na 0,8 proc. Urząd tłumaczy ten fakt zmniejszeniem na przyszły rok do zera tzw. opłaty OZE, w której przenoszone są na odbiorców koszty wsparcia producentów energii ze źródeł odnawialnych w nowym systemie wsparcia. Więcej o tym, dlaczego URE zmniejszył przyszłoroczną stawkę opłaty OZE z tegorocznego poziomu 3,51 zł/MWh do 0 zł/MWh, w artykule: Opłata OZE w 2018 roku wyniesie 0 zł/MWh. 

URE zatwierdził też taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych przedsiębiorstwom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu tj. Enea SA, PGE Obrót SA, Energa Obrót SA i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.  

REKLAMA

Dla odbiorców grupy taryfowej G w przypadku czterech największych sprzedawców energii elektrycznej wzrost cen w obrocie, który ustalono na rok 2018, wynosi średnio ok. 0,5 proc., niewiele różniąc się między poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Zmiany taryf za dystrybucję i energię na 2018 r. obrazuje poniższy wykres (dane za URE).

Jakie będą skutki zmian taryfy na energię dla gospodarstw domowych, które są klientami czterech spółek obrotu, dla których URE przyjął taryfy na rok 2018? Urząd przedstawił w tym zakresie odpowiednie wyliczenia, które obrazuje poniższa tabela. 

red. gramwzielone.pl