KE zaakceptowała nowe zasady wsparcia dla OZE w Grecji

KE zaakceptowała nowe zasady wsparcia dla OZE w Grecji
Fot. SMA

Komisja Europejska uznała, że zaproponowany przez greckie władze nowy system wsparcia producentów energii odnawialnej jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Zgodnie z regulacjami zatwierdzonymi przez Brukselę, Grecy przeprowadzą w tym roku pilotażowe aukcje osobno dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki w celu – jak podkreśla Bruksela – poznania potencjału obu technologii w kontekście nowych mechanizmów wsparcia.

Natomiast już w roku 2019 rząd w Atenach ma przeprowadzić wspólne aukcje, w których inwestorzy planujący budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych będą konkurować o wsparcie w postaci gwarantowanej ceny za sprzedaż energii w ramach jednego koszyka aukcyjnego.

REKLAMA

Włączenie wiatru i fotowoltaiki do jednego koszyka aukcyjnego ma prowadzić do dalszego obniżania kosztów wsparcia OZE przenoszonych na odbiorców końcowych.

Komisja Europejska zaznacza, że inne technologie produkcji energii odnawialnej w Grecji również zostaną objęte systemem aukcyjnym „jak tylko staną się bardziej dojrzałe na greckim rynku energetycznym, tzn. kiedy osiągną określony poziom inwestycji”.

Zgodnie z zasadami wsparcia OZE, które zatwierdziła Bruksela, w roku 2020 Grecja ma przedstawić ocenę wprowadzonych mechanizmów, zanim określi zasady aukcji na lata 2021-25.

– Dzięki aukcjom Grecja obniży koszty produkcji energii odnawialnej. Ten mechanizm ułatwi Grekom osiągniecie celów klimatycznych na rok 2020 – zapewnia unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Do roku 2020 Grecja powinna zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie do poziomu 18 proc. Według danych Eurostatu, w roku 2015 Grecy osiągnęli poziom 15,4 proc.

Pierwszą pilotażową aukcję Grecy przeprowadzili pod koniec 2016 r. Udostępniono w niej do podziału potencjał zaledwie 40 MW.

REKLAMA

Grecki regulator energetyczny RAE podzielił pierwszą aukcję dla fotowoltaiki w Grecji na dwie kategorie. W pierwszej o wsparcie konkurowali inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, a w drugiej kategorii – o mocy od 1 MW do 10 MW.

W przypadku nagrodzonych projektów zaoferowane ceny za energię wyniosły od 79,97 EUR/MWh do 104 EUR/MWh, przy czym w pierwszej kategorii wyniosły od 94,97 EUR/MWh do 104 EUR/MWh, a w drugiej od 79,97 EUR/MWh do 88 EUR/MWh.

Wsparcie w postaci premii doliczanej do ceny energii uzyskanej na rynku będzie przysługiwać w ramach sytemu tzw. feed-in premium przez okres 20 lat.

W pierwszej grupie projektów inwestorzy muszą rozpocząć produkcję energii w okresie do 18 miesięcy, a w drugiej – w okresie 24 miesięcy.

Wcześniej, do końca 2015 r. nowe inwestycje w fotowoltaikę i inne technologie OZE w Grecji mogły liczyć na wsparcie w ramach systemu taryf gwarantowanych.

Z taryf gwarantowanych na 25 lat mogą nadal korzystać inwestorzy uruchamiający małe, dachowe instalacje PV o mocy do 10 kW. Za nadwyżki energii wprowadzonej do sieci dla instalacji uruchomionych od sierpnia 2017 r. przysługuje taryfa w wysokości 100 EUR/MWh, a dla instalacji uruchomionych od lutego 2018 r. stawka wyniesie 95 EUR/MWh. Z tego mechanizmu mogą korzystać gospodarstwa domowe, małe firmy i jednostki administracyjne.

Ponadto w Grecji dla producentów zielonej energii w mniejszych instalacjach od 2015 roku dostępny jest system net-meteringu. Ponadto w roku 2017 wprowadzono nową, innowacyjną na skalę europejską wersję greckiego net-meteringu, określanego jako „wirtualny”.

Dzięki temu mechanizmowi niewykorzystane na miejscu nadwyżki energii, które produkują np. jednostki administracji lokalnej można wprowadzać do sieci i „wirtualnie” odbierać w innych miejskich obiektach, pomniejszając w ten sposób ich rachunki za energię. Więcej o tym systemie wsparcia w artykule: Pierwsza instalacja PV w ramach „wirtualnego” net-meteringu w Grecji.

red. gramwzielone.pl