PSE kończy inwestycję za 450 mln zł

PSE kończy inwestycję za 450 mln zł
Maxwell Hamilton, flickr cc

Dzisiaj w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że dotychczasowy układ sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej elektrowni, dlatego PSE zaplanowały szereg inwestycji sieciowych, których realizacja pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału kozienickiej elektrowni i wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno–wschodniego obszaru kraju. 

Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na  napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych – informuje PSE, zaznaczając, że obecnie standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV.

REKLAMA

PSE dodają, że wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice mają zapewnić również linia 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami – jej budowa jest planowana na koniec 2018 roku, a także linia 400 kV Kozienice – Miłosna – planowana w połowie 2021 roku.

REKLAMA

W Polsce realizujemy obecnie 140 inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć. Jeszcze w tym roku ogłosimy szereg nowych przetargów na rozwój infrastruktury przesyłowej. Do 2025 r. przeznaczymy na ten cel 13 mld złotych – komentuje Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

PSE informuje, że w ramach rozbudowy Krajowego Systemu Energetycznego w centralnej i północno-wschodniej Polsce PSE wybudowały nowe stacje elektroenergetyczne – Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a także linie 400 kV: Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka – Łomża – Narew, Łomża – Ełk Bis oraz Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Rozbudowane zostały również stacje elektroenergetyczne Kozienice i Siedlce Ujrzanów.

W stacji Kozienice zainstalowano automatykę odciążającą, dzięki której w stanach pracy normalnej możliwe będzie zaplanowanie wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice, a w stanach awaryjnych możliwa będzie ochrona linii przesyłowych przed przeciążeniem poprzez zaniżanie mocy bloków – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

red. gramwzielone.pl