Dotacje na infrastrukturę dla OZE w Małopolsce. Cała pula dla Taurona?

Dotacje na infrastrukturę  dla OZE w Małopolsce. Cała pula dla Taurona?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W przyszłym miesiącu rozpocznie się nabór wniosków w drugim konkursie z RPO 2014-2020 dla województwa małopolskiego, w wyniku którego na unijne dofinansowanie mogą liczyć inwestorzy planujący budowę infrastruktury dystrybucyjnej dla odnawialnych źródeł energii. Na pozyskanie unijnych funduszy jest jeden murowany kandydat. 

Konkurs w ramach poddziałania 4.1.2 „Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” z RPO dla woj. małopolskiego rozpocznie się 26 lutego i potrwa aż do 28 grudnia br.

Unijne dotacje będzie można przeznaczyć na projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami.

REKLAMA

Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory), służących zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.

Wnioski mogą składać wyłącznie operatorzy systemu dystrybucyjnego – a mając na uwadze, że inwestorzy muszą zrealizować swoje projekty na terenie województwa małopolskiego – głównym beneficjentem unijnego dofinansowania powinna być działająca na tym terenie spółka Tauron Dystrybucja.

Budżet konkursu wynosi 62,712 mln zł, a maksymalny udział unijnych dotacji w kosztach kwalifikowanych nie może przekroczyć 85 proc.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 r.

REKLAMA

Będzie to już drugi konkurs na unijne dotacje na infrastrukturę sieciową w celu przyłączania OZE, realizowany w ramach poddziałania 4.1.2 z małopolskiego RPO 2014-2020.

W wyniku pierwszego konkursu, dla którego nabór zakończył się 29 grudnia ub.r., wszystkie 9 nagrodzonych dotąd wsparciem projektów zgłosiła spółka Tauron Dystrybucja, która dzięki unijnym dotacjom rozbuduje sieć w powiatach proszowickim, chrzanowskim, nowosądeckim, limanowskim, olkuskim, tarnowskim, krakowskim, w gminie Gdów, a także w miejscowościach Rodaki, Chechło i Skałbania.

Kwota dofinansowania dla tych inwestycji wyniosła 18,59 mln zł, a ich całkowita wartość sięga 25,43 mln zł. Wkrótce władze woj. małopolskiego mogą wybrać do dofinansowania kolejne projekty. Budżet całego konkursu wyniósł 65,82 mln zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeprowadzono dotąd również jeden konkurs na unijne dotacje w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Nabór wniosków zakończono na początku grudnia ub.r. Złożono 57 wniosków, w których łączna, wnioskowana kwota unijnego dofinansowania sięga 335,12 mln zł, co stanowi 394 proc. dostępnej alokacji.

Termin rozstrzygnięcia tego konkursu zaplanowano na kwiecień br.

red. gramwzielone.pl