Liczba mikroinstalacji w sieci PGE w 2017 r. wzrosła ponad dwukrotnie

Liczba mikroinstalacji w sieci PGE w 2017 r. wzrosła ponad dwukrotnie
Fot. EkoSolar

W ostatnim kwartale 2017 r. w sieci PGE Dystrbucja pojawiło się ponad 1,17 tys. mikroinstalacji. Liczba przyłączonych mikroinstalacji do sieci tego operatora za cały 2017 rok była natomiast wyższa niż łączny wolumen przyłączonych mikroinstalacji ogółem do końca 2016 r.

W czwartym kwartale 2017 roku dominowały przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych w trybie na zgłoszenie. Takich przyłączeń spółka PGE Dystrybucja wykonała 1167 na łączną moc 7,04 MW. Na podstawie takiej samej procedury nie przyłączono już natomiast mikroinstalacji w pozostałych technologiach OZE.

W trybie przyłączenia na umowę w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się w ostatnim kwartale 2017 roku 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 130 kW, a także jedna mikroinstlacja w innej technologii OZE, o mocy 30 kW.

REKLAMA

W sumie – w trybie na umowę i zgłoszenie – w ostatnim kwartale ub.r. PGE Dystrybucja przyłączyła 1173 mikroinstalacji na łączną moc 7,2 MW.

We wcześniejszym – trzecim kwartale 2017 r. – w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 1327 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 7,45 MW, a w pierwszym i drugim kwartale przyłączono ich odpowiednio 756 (4,88 MW) oraz 906 (6,38 MW).

Wynik przyłączeń mikroinstalacji przez PGE Dystrybucja za czwarty kwartał 2017 r. jest znacznie lepszy – zarówno jeśli chodzi o wolumen jak i przyłączoną moc – od wyniku przyłączeń za ostatni kwartał 2016 roku, kiedy przyłączono 641 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,03 MW.

W ostatnim kwartale 2017 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się też 11 instalacji OZE o jednostkowej mocy ponad 40 kW, czyli większych niż mikroinstalacje. Wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej, a ich łączna moc wyniosła 5,57 MW.

To wynik lepszy niż odnotowany przez PGE Dystrybucję w trzecim kwartale 2017 r., kiedy przyłączono 5 większych instalacji OZE o mocy 2,49 MW, ale gorszy niż w drugim kwartale, gdy przyłączono 12 źródeł o mocy 15,43 MW. Natomiast w pierwszym kwartale 2017 r. ten operator przyłączył 9 większych źródeł OZE o mocy 5,7 MW.

W całym 2017 r. wśród przyłączeń większych instalacji OZE o jednostkowej mocy ponad 40 kW dominowały przyłączenia instalacji fotowoltaicznych. Przyłączono ich w sumie 25, a ich łączna moc wyniosła 16,36 MW. Do tego przyłączono 8 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10,34 MW, trzy bioagazownie o mocy 2,09 MW oraz jedną elektrownię biomasową o mocy 0,4 MW. Nie przyłączono żadnej elektrowni wodnej.

REKLAMA

Dwa razy więcej mikroinstalacji w 2017 r.

W całym 2017 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci odnawialne źródła energii o łącznej mocy niewiele ponad 55 MW. Za niemal połowę tych mocy odpowiadają mikroinstalacje.

W ub.r. spółka przyłączyła do swoich sieci 4199 instalacji OZE o łącznej mocy 55,1 MW, w tym 4162 to mikroinstalacje o łącznej mocy 25,91 MW.

Najwięcej – 4147 o łącznej mocy 25,63 MW – przyłączono mikroinstalacji fotowoltaicznych zrealizowanych w trybie na zgłoszenie. W ten sam sposób przyłączono jeszcze trzy mikroinstalacje o łącznej mocy 20 kW w innych technologiach.

Natomiast w trybie na umowę przyłączono 11 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 230 kW, a także jedną mikroinstalację w innej technologii, o mocy 30 kW.

Na koniec 2016 roku PGE Dystrybucja wykonała przyłączenia w sumie 4089 mikroinstalacji o łącznej mocy 23,55 MW, podczas gdy na koniec 2015 roku do jej sieci przyłączonych było 1921 mikroinstalacji na łączną moc 13,68 MW. Oznacza to, że tylko w 2016 roku w sieci tego operatora pojawiło się 2168 mikroinstalacji o łącznej mocy 9,87 MW.

W 2017 roku potencjał mikroinstalacji OZE w sieci PGE Dystrybucja wzrósł o 25,91 MW, na co złożyło się 4162 przyłączeń, z czego tylko cztery nie dotyczyły technologii fotowoltaicznej.

Oznacza to, że w ubiegłym roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się więcej mikrointsalacji – zarówno pod względem mocy jak i wolumenu – niż zostało przyłączonych do sieci tego operatora ogółem do końca 2016 r.

Na koniec ubiegłego roku potencjał mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego OSD zwiększył się do 49,46 MW, na co złożyło się 8251 przyłączeń.

red. gramwzielone.pl