Niemal 20 mln zł unijnej dotacji dla spółki dystrybucyjnej z Lublina

Niemal 20 mln zł unijnej dotacji dla spółki dystrybucyjnej z Lublina
Fot. Ministerstwo Energii

Działający na terenie Lublina operator Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” otrzymał dofinansowanie w wysokości 19,43 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ministerstwo Energii zapewnia, że inwestycje zrealizowane dzięki unijnej dotacji pozwolą przyłączyć instalację OZE o mocy 11,8MW, a także zbudować inteligentną sieć na terenach przemysłowych lubelskich dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin.

Planuje się m.in. zautomatyzowanie rozdzielni poprzez cyfrowe zabezpieczenia i systemy zarządzania energią, które monitorują zdarzenia, jakość dostaw, a także kontrolują przepływy energii. Stare rozdzielnie i główne linie zasilające zastąpią w pełni nowoczesne, spełniające wymagania sieci inteligentnej.

REKLAMA

Beneficjent unijnej dotacji, spółka Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód SA, powstała w 1998 roku na potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.

REKLAMA

Od 2004 r. spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

TIEW jest obecnie właścicielem majątku energetycznego, w którego skład wchodzą stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV, urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i NN. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie przemysłowych dzielnic Lublina.

Obecnie przedsiębiorstwo posiada około 70 odbiorców, a głównym dostawcą energii elektrycznej jest Elektrociepłownia Megatem EC Lublin, która do tej pory bazował wyłącznie na węglu kamiennym, ale która szykuje się do budowy nowej jednostki opalanej biomasą.

W miksie energetycznym TIEW dominuje węgiel kamienny, który w 2016 roku odpowiadał za 97,04 proc. wytworzonej energii. Tylko 2,82 proc. pochodziło ze źródeł odnawialnych – wyłącznie z biomasy.

red. gramwzielone.pl