Wyniki PGE w górę. Generacja z wiatraków wzrosła o 1/5

Wyniki PGE w górę. Generacja z wiatraków wzrosła o 1/5
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna podała wyniki finansowe za 2017 rok, w którym odnotowała wzrost najważniejszych wskaźników finansowych, wynikający głównie z większej sprzedaży energii. Wynik w segmencie OZE za ub.r. jest zbliżony do wypracowanego w roku 2016 – mimo istotnej poprawy produktywności z należących do PGE farm wiatrowych, których państwowy koncern energetyczny jest największym operatorem w kraju.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 2017 r. wyniósł ponad 7,6 mld zł i był o 4 proc. wyższy niż w roku 2016. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,5 mld zł, a więc o 5 proc. więcej rok do roku. Jak wylicza PGE, to efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł – czyli o ok. 1 mln zł mniej niż w roku 2016.

REKLAMA

W 2016 r. przychody ze sprzedaży PGE sięgnęły 28,092 mld zł wobec 28,542 mld zł w roku 2015.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wypracował blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu energetyki odnawialnej w 2016 r. był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

W 2017 r. produkcja energii w PGE wyniosła 56,79 TWh, z czego 39,05 TWh pochodziło z węgla brunatnego. Jak wylicza spółka, to efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

REKLAMA

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9 proc. r/r. Jest to związane z przejęciem aktywów w ramach spółki PGE Energia Ciepła. Fuzja miała wpłynąć także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23 proc. i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 1,28 TWh, co – jak tłumaczy spółka – jest wynikiem sprzyjających warunków pogodowych.

Natomiast w roku 2016 generacja energii wiatrowej przez PGE wzrosła aż o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE na przełomie 2015 i 2016 r.

Obecnie PGE dysponuje14 farmami wiatrowymi o mocy 542,7 MW, 29 elektrowniami wodnymi o mocy 95,8 MW, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o mocy 1,542 GW oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim.

Łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii należących do PGE wynosi ponad 2,181 GW. To około 1/4 całkowitego potencjału OZE w naszym kraju.

red. gramwzielone.pl