Rekordowy obrót energią na TGE

Rekordowy obrót energią na TGE
Fot. tuija, flickr cc

Wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w dniu 8 marca br. wyniósł 1 376 494 MWh, co stanowi 19,5 proc. całego wolumenu obrotu osiągniętego w lutym br. Jak podaje Towarowa Giełda Energii, był to najwyższy dzienny wolumen na tym rynku od 21 stycznia 2016 r.

Towarowa Giełda Energii podkreśla, że od początku roku można zaobserwować poprawę płynności na Rynku Terminowym Towarowym, czego efektem jest wzrost wolumenu obrotu.

W styczniu na RTT wystąpił wzrost o 66,8 proc. r/r przy wolumenie 8 333 398 MWh. Natomiast wolumen obrotu energią elektryczną w lutym wyniósł 7 072 569 MWh, co stanowiło wzrost o 71,4 proc. w stosunku do lutego roku ubiegłego.

REKLAMA

TGE podaje, że w dniu 8 marca br. wolumen obrotu energią na RTT osiągnął dzienny rekord, kształtując się na poziomie 1 376 494 MWh. Zawarto 199 transakcji i był to najwyższy dzienny wolumen na tym rynku od 21 stycznia 2016 r.

REKLAMA

Około 2/3 osiągniętego wolumenu stanowił obrót na kontrakcie rocznym typu BASE z dostawą w roku 2019 (BASE_Y-19).

Jednym z powodów wyższych obrotów na TGE jest zwiększenie obliga giełdowego na handel energią, które jest efektem zapisów przyjętych w ustawie o rynku mocy.

W ubiegłym roku, na skutek wygaśnięcia obowiązków sprzedaży na TGE większych wolumenów energii w ramach kontraktów KDT, obrót energią na giełdzie stał się marginalny. Funkcjonujący do końca 2017 r. obowiązek sprzedaży na giełdzie 15 proc. energii nie dawał wystarczającej transparentności i utrudniał ocenę sytuacji panującej na rynku energii elektrycznej.

Problem został dostrzeżony przez posłów, którzy przy okazji procedowania ustawy o rynku mocy, wpisali do niej dwa razy wyższe obligo, wynoszące 30 proc. Skutki wdrożenia tej regulacji potwierdzają informacje o wyższych obrotach na TGE.

red. gramwzielone.pl