Współczynniki korekcyjne w nowej wersji ustawy o OZE

Współczynniki korekcyjne w nowej wersji ustawy o OZE
EWEA, WINTER

Ministerstwo Gospodarki podało, jaką wartość będą miały współczynniki korekcyjne w nowym {więcej}systemie zielonych certyfikatów, który ma obowiązywać od początku przyszłego roku. 

„Rzeczpospolita” podała – powołując się na Janusza Pilitowskiego, dyrektora departamentu energetyki odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki – nowe wartości współczynników korygujących wartość zielonych certyfikatów, które mają znaleźć się w drugim projekcie ustawy o OZE, nad którym pracę finalizuje resort gospodarki. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Janusza Pilitowskiego, współczynniki korekcyjne dla poszczególnych rodzajów OZE ulegną istotnym zmianom w stosunku do propozycji współczynników opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki podczas prezentacji pierwszej wersji ustawy o OZE w grudniu ubiegłego roku. 

REKLAMA

W nowej wersji systemu wsparcia dla OZE, największy poziom zielonych certyfikatów ma przysługiwać fotowoltaice, która w przypadku systemów o mocy powyżej 100 kW, ma otrzymywać 2,85 zielonego certyfikatu. 

Wyjątkowo premiowane mają być także hydroelektrownie. Hydroelektrownie o mocy powyżej 20 MW dostaną współczynnik korekcyjny 2,3, mniejsze hydroelektrownie dostaną 2 certyfikaty za każdą MWh energii.

Współczynnik korekcyjny dla farm wiatrowych wybudowanych na lądzie w latach 2013-14 ma wynosić 0,9, natomiast w roku 2015 – 0,85, a w kolejnych latach będzie malał co roku o 0,25 pkt. Farmom wiatrowym na morzu Ministerstwo chce przyznać współczynnik wynoszący 1,8. 

Współczynnik korekcyjny dla instalacji współspalających biomasę ma być znacząco zmniejszony – do poziomu 0,3, a w kolejnych latach będzie obniżany jeszcze bardziej, przy czym dla instalacji współspalania oddawanych do użytku w roku 2017 będzie wynosić 0,15, a w roku 2020 wsparcie dla współspalania ma zostać wycofane całkowicie. Ministerstwo Gospodarki podało też planowaną wartość współczynnika dla elektrowni biomasowych (1,15), a także dla biogazowni – w zależności od ich mocy – od 1,4 do 1,5.

Według wcześniejszych zapowiedzi resortu gospodarki, współczynnik korekcyjny dla poszczególnych technologii ma mnożyć cenę zielonego certyfikatu z roku 2012 (286,74 zł/MWh), która w kolejnych latach będzie mnożona przez średnią wartość inflacji z roku wcześniejszego. Przyjęcie takiego mechanizmu obliczania wartości zielonych certyfikatów oznaczałoby kontynuację mechanizmu stosowanego obecnie, a także wycofanie się z pomysłów na obliczanie wartości ZC przedstawionych w pierwszym projekcie ustawy o OZE.

REKLAMA

Jak ponadto wynika z informacji przedstawionych wczoraj przez MG, wartości współczynników, tak jak założono w pierwszym projekcie ustawy o OZE, mają podlegać weryfikacji co 3 lata. Zmienione współczynniki mają dotyczyć jednak tylko instalacji nowych, oddanych do użytku już po ich weryfikacji. 

Poniżej prezentujemy wartość współczynników korekcyjnych dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii oddawanych do użytku w kolejnych latach:

-biogaz rolniczy o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej 

powyżej 200 kW do 500 kW: 
– w 2013 r. – 1,50;
– w 2014 r. – 1,50;
– w 2015 r. – 1,475;
– w 2016 r. – 1,45;
– w 2017 r. – 1,425;

-biogaz rolniczy o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 500 kW do 1 
MW:
– w 2013 r. – 1,45;
– w 2014 r. – 1,45;
– w 2015 r. – 1,425;
– w 2016 r. – 1,40;
– w 2017 r. – 1,375;
-biogaz rolniczy o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW:
– w 2013 r. – 1,40;
– w 2014 r. – 1,40;
– w 2015 r. – 1,375;
– w 2016 r. – 1,35;
– w 2017 r. – 1,325;
-biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz 
składowisk odpadów o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200 kW:
– w 2013 r. – 0,75;
– w 2014 r. – 0,75;
– w 2015 r. – 0,725;
– w 2016 r. – 0,70;
– w 2017 r. – 0,675;

-biomasa o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej poniżej 10 MW:
– w 2013 r. – 1,70;
– w 2014 r. – 1,70;
– w 2015 r. – 1,65;
– w 2016 r. – 1,625;
– w 2017 r. – 1,60;
-biomasa o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW:
– w 2013 r. – 1,15;
– w 2014 r. – 1,15;
– w 2015 r. – 1,125;
– w 2016 r. – 1,10;
– w 2017 r. – 1,075;
-biomasa do spalania wielopaliwowego:
– w 2013 r. – 0,30;
– w 2014 r. – 0,30;
– w 2015 r. – 0,25;
– w 2016 r. – 0,20;
– w 2017 r. – 0,15;

-biopłyny:
– w 2013 r. – 1,15;
– w 2014 r. – 1,15;
– w 2015 r. – 1,125;
– w 2016 r. – 1,10;
– w 2017 r. – 1,075;
-energia promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej 
powyżej 100 kW:
– w 2013 r. – 2,85;
– w 2014 r. – 2,85;
– w 2015 r. – 2,70;
– w 2016 r. – 2,55;
– w 2017 r. – 2,40;
-energia wiatru na lądzie o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200 
kW do 500 kW:
– w 2013 r. – 1,20;
– w 2014 r. – 1,20;
– w 2015 r. – 1,175;
– w 2016 r. – 1,15;
– w 2017 r. – 1,125;
energia wiatru na lądzie o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 500 
kW:
– w 2013 r. – 0,90;
– w 2014 r. – 0,90;
– w 2015 r. – 0,875;
– w 2016 r. – 0,85;
– w 2017 r. – 0,825;
-energia wiatru na morzu:
– w 2013 r. – 1,80;
– w 2014 r. – 1,80;
– w 2015 r. – 1,80;
– w 2016 r. – 1,80;
– w 2017 r. – 1,80;
-hydroenergia o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 75 kW do 1 
MW:
– w 2013 r. – 1,60;
– w 2014 r. – 1,60;
– w 2015 r. – 1,575;
– w 2016 r. – 1,55;
– w 2017 r. – 1,525;

-hydroenergia o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW do 5 MW:
– w 2013 r. – 1,70;
– w 2014 r. – 1,70;
– w 2015 r. – 1,675;
– w 2016 r. – 1,65;
– w 2017 r. – 1,625;
-hydroenergia o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 5 MW do 20 
MW:
– w 2013 r. – 2,00;
– w 2014 r. – 2,00;
– w 2015 r. – 1,975;
– w 2016 r. – 1,95;
– w 2017 r. – 1,925;
-hydroenergia o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 20 MW:
– w 2013 r. – 2,30;
– w 2014 r. – 2,30;
– w 2015 r. – 2,25;
– w 2016 r. – 2,20;
– w 2017 r. – 2,15.

Zobacz szczegółowe założenia nowej ustawy i systemu wsparcia dla OZE w prezentacji Ministerstwa Gospodarki z dnia 29 maja 2012 r. [PDF].

gramwzielone.pl