Polska po raz kolejny zawetowała politykę klimatyczną Unii Europejskiej

Polska po raz kolejny zawetowała politykę klimatyczną Unii Europejskiej
foto: Dong Energy press

W piątek, 15 czerwca rząd polski ponownie zawetował {więcej}politykę Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Rady ds. Energii, Transportu i Telekomunikacji 26 państw, z wyjątkiem Polski, zaakceptowało przygotowaną przez Komisję Europejską Energetyczną Mapę Drogową do 2050 roku. Zdaniem Koalicji Klimatycznej, polski rząd, kurczowo trzymając się przestarzałej wizji energetyki oraz blokując rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej, coraz bardziej oddala Polskę od Europy.
 
Przygotowana przez Komisję Energetyczna Mapa Drogowa jest kolejnym dokumentem wskazującym, jak Europa powinna dojść do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 roku. Strategia ma zapewnić, że na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat europejski system energetyczny będzie bardziej efektywny, przyjazny klimatowi, w większym stopniu opierający się na odnawialnych źródłach oraz mniej zależny od importu paliw kopalnych.
                                                 
Jest to pierwsze weto Polski dotyczące Energetycznej Mapy Drogowej, ale już trzecie dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Strategia rządu budzi kontrowersje, bowiem Ministerstwa nie posiadają własnych analiz prezentujących koszty i korzyści wynikających z przejścia na tzw. zieloną gospodarkę, a równocześnie kwestionują wyliczenia przygotowane przez Komisję Europejską – mówi Ilona Jędrasik, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej. – Gdyby polityka energetyczna Komisji była rzeczywiście tak nieracjonalna, jak mówi polski rząd, to czy wszystkie inne państwa by ją popierały?
 
Przyszłość to innowacyjna gospodarka, budująca przewagi konkurencyjne w oparciu o zielone technologie. Oznacza to rewolucje w sektorze energetycznym w kierunku rozproszonej, prosumenckiej energetyki. Kraje, które dzisiaj nie rozpoznają tego światowego trendu, w przyszłości będą zdane na powielanie cudzych rozwiązań. Jeżeli Polska nie chce utknąć w ogonie Europy ze swoją przestarzałą energetyką, to musi zasadniczo zmienić swoją politykę gospodarczą w perspektywie najbliższych 40 lat i wyzwolić się spod dominacji korporacji paliwowo-energetycznych.
 
Zdaniem Koalicji Klimatycznej wprowadzenie niskoemisyjnych technologii nie tylko uniezależniłoby Polskę od importu paliw kopalnych, ale przede wszystkim wpłynęłoby pozytywnie na zdrowie obywateli. – Jeśli Polska nie chce być solidarna z Europą w jej politykach środowiskowych, może okazać się, że Europa nie będzie chciała być solidarna z Polską podczas ustalania budżetu Unii na lata 2014-2020. Obie bowiem kwestie są negocjowane w tym samym czasie i naiwnością byłoby wierzyć, że inne państwa tego nie zauważą. – dodaje Jędrasik.

Koalicja Klimatyczna

REKLAMA
REKLAMA