Resort gospodarki przyznał dotacje na infrastrukturę dla OZE

REKLAMA
REKLAMA
W dniu 6 oraz 11 czerwca br. zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010 dla działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko – poinformowało Ministerstwo Gospodarki, które jest Instytucją Pośredniczącą Programu. 
Podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów: „Przebudowa linii 110 kV relacji Recław – Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych” , „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo” oraz „Budowa infrastruktury umożliwiającej odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice”.
Beneficjentem pierwszego projektu jest Enea Operator, drugiego PSE Operator, a trzeciego Tauron Dystrybucja. Planowany koszt realizacji tych przedsięwzięć wynosi odpowiednio: 36, 587 mln zł, 116, 153 mln zł oraz 26 916 mln zł