Europejska energetyka chce totalnej dekarbonizacji, bo na niej skorzysta

Europejska energetyka chce totalnej dekarbonizacji, bo na niej skorzysta

Zdaniem Eurelectric realizacja celów unijnej polityki klimatycznej oraz Porozumienia klimatycznego będzie wymagać niemal całkowitej dekarbonizacji gospodarki Unii Europejskiej. Przedstawicielka Eurelectric przekonywała podczas wczorajszego Kongresu Energetycznego we Wrocławiu, że to duża biznesowa szansa dla europejskiej energetyki.

REKLAMA

Jak mówiła wczoraj we Wrocławiu Marion Labatut, dyrektor ds. strategii w Eurelectric, wskazała trzy scenariusze dekarbonizacji, których wykonanie miałoby przybliżyć Unię Europejską do realizacji celów klimatycznych – zakładających redukcję emisji CO2 do roku 2050 – o 80 proc., 90 proc. i 95 proc. w stosunku do poziomu emisji z roku 1990 (w 2015 r. został osiągnięty poziom redukcji 22 proc.)

REKLAMA

Eurelectric wskazuje, że dojście do tak znaczących poziomów dekarbonizacji nie będzie możliwe bez istotnej elektryfikacji ciepłownictwa i transportu, a osiągnięcie trzech wymienionych wyżej poziomów ma wymagać osiągnięcia stopnia elektryfikacji odpowiedni 38 proc. w scenariuszu 80 proc., 48 proc. w scenariuszu 48 proc. i 60 proc. przy 95-procentowej dekarbonizacji – w stosunku do poziomu elektryfikacji 22 proc. osiągniętego w roku 2015.

Przedstawicielka Eurelectric wyliczała, że osiągnięcie celu wyznaczonego Porozumienia klimatycznego, będzie wymagać średniej redukcji emisji CO2  w unijnej gospodarce średnio o 4 do 8 proc. rocznie. Tymczasem od roku 1990 rzeczywista redukcja emisji CO2 w Unii Europejskiej wynosiła przeciętnie ok. 1 proc. w skali roku.