ME: dzięki inteligentnym licznikom zaoszczędzimy miliardy zł

ME: dzięki inteligentnym licznikom zaoszczędzimy miliardy zł
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W przygotowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji Prawa energetycznego pojawiają się nowe obowiązki dotyczące montażu inteligentnych liczników. Jak podkreśla ME, brak takich liczników to czynnik hamujący rozwój rynku energetycznego i tworzenie konkurencji. To także wyższe koszty, które w perspektywie dekady mogą być liczone w miliardach złotych, a które finalnie zostaną przeniesione na odbiorców końcowych.

Jak zwraca uwagę Ministerstwo Energii, obecnie funkcjonujący system rozliczania umów na korzystanie z energii elektrycznej nie zawiera zachęt do zmiany przyzwyczajeń w obszarze codziennego zużycia energii elektrycznej. Użytkownicy końcowi nie dokonują analizy swoich działań w zakresie sposobu korzystania z energii elektrycznej, co w dużej mierze wynika z braku dostępu do danych pomiarowych oraz braku ofert rynkowych uwzględniających oddziaływania na zachowania odbiorcy końcowego w zużyciu szczytowym.

Odbiorcy końcowi nie dysponują narzędziami, które umożliwiałyby im kontrolę jakości pobieranej energii elektrycznej. Rozliczenia umów zakupu/sprzedaży energii odbywają się na podstawie prognoz, a nie rzeczywistego zużycia. W efekcie często następuje kredytowanie przedsiębiorstw energetycznych przez odbiorców, a z drugiej strony zdarza się kumulacja wysokich kwot płatności za zużytą energię elektryczną w przypadku niedoszacowanych prognoz. Brak dostępu do danych pomiarowych dotyczących rzeczywistego zużycia odbiorców jest również barierą dla rozwoju usług opartych o elastyczny popyt odbiorców (Demand Side Response), a także dla nowych usług zarządzania zużyciem energii przez odbiorców przez podmioty komercyjne tzw. ESCO (Energy Services Companies) – ocenia ME.

REKLAMA

Resort energii jednocześnie zwraca uwagę, że zachowanie dotychczasowego modelu systemu pomiarowego opartego o liczniki statyczne spowoduje w perspektywie najbliższych dziesięciu lat zdecydowany wzrost kosztów związanych z ich odczytem, mogących wynieść w latach 2019- 2028 – według szacunków ME – około 3,65 mld zł.

Koszty związane z obsługą tradycyjnych liczników mocno zwiększy wdrożenie unijnych regulacji z tzw. Pakietu zimowego, które zakładają m.in. przejście na rozliczenia oparte na pomiarze rzeczywistym.

Począwszy od roku 2022 wymóg dotyczący zwiększenia częstotliwości odczytów w związku z koniecznością rozliczenia na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej ma spowodować wzrost średnich kosztów odczytu – według wyliczeń ME – z obecnych 18,72 zł/licznik/rok do poziomu 56,18 zł/licznik/rok, czyli sumarycznie o dodatkowe 4,24 mld zł.

Według szacunków resortu, całkowity koszt funkcjonowania warstwy licznikowo-inkasenckiej w latach 2019-2028 dla OSD może osiągnąć wartość rzędu 10,89 mld zł, a finalnie koszty obsługi liczników mogą zostać przeniesione na odbiorcę końcowego.

Szacując oszczędności związane z wdrożeniem inteligentnych liczników, trzeba jednak uwzględnić jeszcze koszty wymiany tradycyjnych liczników, które również powinny zostać przeniesione na odbiorców.

Zmiany wymusi Pakiet zimowy

Promocja inteligentnych liczników w unijnym prawie została zawarta nie tylko w nowych propozycjach rozwiązań w ramach Pakietu zimowego, ale uwzględniono ją w regulacjach przyjętych już wiele lat temu.

To m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE, zgodnie z którą wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych miało być sposobem na zapewnienie aktywnego uczestnictwa konsumentów w rynku, a tym samym wzmocnienie ich pozycji jako odbiorów końcowych.

REKLAMA

Projekt nowelizacji tej dyrektywy w ramach Pakietu zimowego określa teraz szereg wymagań w zakresie funkcjonalności liczników inteligentnych, w tym w obszarze prowadzenia pomiarów zużycia energii w czasie rzeczywistym, zasad przepływu danych czy warunków zapewnienia ochrony prywatności i danych odbiorców końcowych. Ponadto, w przypadku tych użytkowników, którzy nie będą posiadali liczników zdalnego odczytu i korzystać będą z liczników tradycyjnych, konieczne ma być zapewnienie takich warunków, aby ci odbiorcy byli rozliczani według faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Zgodnie z inną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE przedsiębiorstwa energetyczne powinny przedstawiać na żądanie odbiorców bieżące informacje w zakresie zużycia energii. Spełnienie tego wymogu związane jest z koniecznością zastosowania inteligentnego systemu pomiarowego opartego na licznikach zdalnego pomiaru, skomunikowanych z odpowiednią stroną zobowiązaną.

Co proponuje Ministerstwo Energii?

Zapisom dotyczącym inteligentnego opomiarowania w unijnym prawie wychodzą naprzeciw najnowsze propozycje Ministerstwa Energii zawarte w przedstawionym wczoraj projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Przedstawiony przez ME projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne ma na celu określenie zasad funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w krajowym sektorze elektroenergetycznym.

Dzięki przyjęciu zaproponowanych zmian system inteligentnego opomiarowania ma być wdrożony z zastosowaniem inteligentnych liczników pomiarowych zainstalowanych u odbiorców końcowych, z wykorzystaniem funkcji transmisji danych oraz wykonywania poleceń.

Liczniki zdalnego odczytu mają umożliwiać komunikację dwukierunkową z systemem zdalnego odczytu w celu przesyłania informacji dotyczących pomiaru energii elektrycznej, zarówno wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci. Informacje i dane za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu mają być przekazywane do Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP).

Zarzadzanie systemem teleinformatycznym CSIP, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych, będzie zadaniem Operatora Informacji Pomiarowych (OIP). To zadanie ma zostać powierzone Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją Prawa energetycznego, liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przez każdego OSD, w terminie do końca 2026 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.