PSE prowadzi przetarg w nowym programie DSR

PSE prowadzi przetarg w nowym programie DSR
Eva Cristescu, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowały o uruchomieniu przetargu na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach tzw. Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU) na okres od kwietnia do końca przyszłego roku.

Jak tłumaczy PSE, nowy program ma skutkować zwiększeniem dostępnego potencjału DSR poprzez zachęcenie do udziału w tym mechanizmie kolejnych odbiorców dzięki uwzględnionym uproszczeniom.

Nowości to m.in. uproszczenie zasad rozliczeń (jedna metoda wyznaczania profilu bazowego) oraz zniesienie kar umownych za niewykonanie usługi.

REKLAMA

W Programie Bieżącym Uproszonym zaplanowano wykorzystanie wyłącznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia (baseline) do wyliczenai wielkości wykonanej redukcji (metoda historyczna), a także brakuje w nim produktu tzw. przerywanego typu „P”.

Proponuje się też uproszczenie procesu certyfikacji podmiotów mających brać udział w świadczeniu redukcji, a ponadto nie przewidziano kar za niewykonanie redukcji na zadeklarowanym poziomie.

Przeniesiono również proces aktywacji z godzin wieczornych na godziny poranne doby poprzedzającej dobę redukcji – dzięki temu okres od aktywacji do realizacji redukcji jest dłuższy, co daje wykonawcom więcej czasu na przygotowanie się do jej przeprowadzenia.

PSE zaznacza, że najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich działań w ramach DSR jest wprowadzenie procesu certyfikacji na masową skalę bez konieczności, jak do tej pory, składania wniosku przez odbiorcę.

Dodatkowo PSE wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny (możliwość użycia programu w podziale na obszary kraju) oraz zmniejszyły dolną granicę oferowanej mocy redukcji do 1MW.

Tak jak w przypadku dotychczasowych programów w ramach usługi DSR, w PBU odbiorcy energii otrzymają wynagrodzenie za zredukowanie swojego zużycia energii na wezwanie OSP.

REKLAMA

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej PSE do 10 grudnia 2018 r.

Dotychczas PSE wdrożyło dwa programy w ramach DSR – Program Gwarantowany i Program Bieżący – dla których przeprowadzono już pierwsze aukcje.

Usługa redukcji zapotrzebowania na  polecenie OSP jest kontraktowana w Programie Gwarantowanym w modelu z płatnością za gotowość i wykorzystanie zakontraktowanych mocy, a Programie Bieżącym w modelu z płatnością za wykorzystanie.

Tegoroczny przetarg na DSR został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła tzw. Programu Gwarantowanego, który obejmie pakiet letni na okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz wolumen mocy gwarantowanej 500 MW. Natomiast pakiet zimowy obejmie okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r., przy takim samym wolumenie mocy gwarantowanej 500 MW.

Druga część przeprowadzonego w tym roku przetargu w ramach Programu Bieżącego dotyczyła okresu od 1 lipca do 30 czerwca 2019 r.

W obu przypadkach (Program Gwarantowany i Program Bieżący) usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie opertora systemu przesyłowego i mogą być świadczone przez obiekty opomiarowane w sposób umożliwiający rozliczenie redukcji.

W ramach zakontraktowanych usług DSR Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają prawo wzywać firmy wyłonione w przetargu do redukcji mocy w dni robocze. W pakiecie letnim wszystkie firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym – od 16 do 20.

PSE ma każdorazowo zgłaszać wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.