Antysmogowy pilotaż rusza w Małopolsce

Jak skutecznie walczyć ze smogiem? Jakie działania podejmować, by za kilka lat móc oddychać czystym powietrzem? Jak pomóc małopolskim gminom, by niechlubne statystyki związane z bardzo dużym zanieczyszczeniem odeszły w niepamięć? Odpowiedzią jest pilotażowy program Stop Smog, związany z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Podczas spotkania informacyjnego z przedstawicielami gmin Małopolski, które borykają się z największym zanieczyszczeniem powietrza wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawił najważniejsze założenia programu. Omówiono także potrzeby gmin dotyczące walki o czyste powietrze, a także działania jakie podejmie Województwo Małopolskie w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcia finansowego podczas realizacji programu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Suchej Beskidzkiej, Krakowa, Skawiny, Nowego Sącza, Niepołomic, Tuchowa, Wadowic, Proszowic i Zakopanego.

Program Stop Smog to pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Ma być wsparciem dla ludzi, którzy nie są w stanie finansowo podołać kosztom ocieplania swoich budynków

– mówił podczas spotkania wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

REKLAMA

Program będzie realizowany na podstawie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

• Prezydent podpisał ustawę 20 grudnia 2018 r.,

• Budżet pilotażowego programu w latach 2019-2024 wyniesie ok. 1,2 mld zł,

• Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku,

REKLAMA

• Dzięki wsparciu, jakie oferuje program, jego beneficjenci otrzymają: 
   – do 90% dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła i termomodernizacji,
   – 100% dofinansowania w przypadku najuboższych mieszkańców, którzy w żadnym stopniu nie są w stanie wziąć udziału w kosztach ocieplania swoich budynków,

• W pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie do miejscowości, które znajdują się na stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich,

• W przypadku miejscowości do 100 tys. mieszkańców wkład własny powinien wynieść 30% kosztów, natomiast w przypadku większych miast – powyżej 30% kosztów. Pozostała część inwestycji (tj. do 70% kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa m.in. z części wpływów z tzw. opłaty recyklingowej,

• Ustawa określa maksymalny średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym rodzinnym na poziomie 53 tys. zł,

• Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację przedsięwzięć wypłacane będą bezpośrednio gminom, które będą zawierać z mieszkańcami umowy o realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych,

• By ubiegać się o środki dostępne w ramach Programu Stop Smog, gmina będzie musiała złożyć wniosek, który oparty będzie na przygotowanym gminnym planie niskoemisyjnym.