Wsparcie dla kogeneracji. Kluczowa data decyzji inwestycyjnej

Wsparcie dla kogeneracji. Kluczowa data decyzji inwestycyjnej
Fot. Gramwzielone.pl

Inwestorzy planujący skorzystanie z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru, uregulowanych w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, powinni uwzględnić informację opublikowaną przez Ministerstwo Energii.

Informacje zawarte w stanowisku opublikowanym przez Ministerstwo Energii mają wynikać z zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru, spełniająca wymogi paragrafu 50. „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”.

Dodatkowy warunek dla takich jednostek, dla których decyzje inwestycyjne podjęto nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu aukcji lub naboru, to wykorzystanie urządzeń wyprodukowancyh nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.

REKLAMA

Przy tym za decyzję inwestycyjną Ministerstwo Energii uznaje rozpoczęcie robót budowlanych, podjęcie wiążącego zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, polegających na uzyskiwaniu zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów wykonalności.

URE wstrzymuje wdrożenie aukcji

W połowie ubiegłego miesiąca Urząd Regulacji Energetyki informował, że wstrzyma się z realizacją obowiązków, które nakłada na niego ustawa kogeneracyjna przyjęta przez parlament w grudniu 2018 r.

REKLAMA

Tymczasem warunkiem dopuszczenia do udziału w odpowiednim systemie wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych ma być decyzja wydana przez URE.

W ubiegłym miesiącu Urząd, odnosząc się do założeń tej ustawy, zaznacza do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie kogeneracyjnej ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, nie będzie wydawać decyzji o dopuszczeniu do poszczególnych systemów wsparcia oraz nie ogłosi aukcji i naborów przewidzianych w ustawie kogeneracyjnej.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 10 stycznia i wejdzie w życie 25 stycznia br.

Kluczowy element tej ustawy to nowy system wsparcia, z którego będą mogli skorzystać operatorzy instalacji produkujących energię w wysokosprawnej kogeneracji. Nowy system ma zastąpić dotychczasowy system certyfikatów kogeneracyjnych, który wygasł z końcem 2018 r.

Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji to: 1) aukcyjny system wsparcia – w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji – nowych i znacznie zmodernizowanych – o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE; 2) system wsparcia w formie premii gwarantowanej – wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu – dla jednostek kogeneracji – istniejących i zmodernizowanych – o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW; a także małych jednostek kogeneracji  – nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych – wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW; 3) system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej dla jednostek kogeneracji – istniejących i zmodernizowanych – o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW; a także 4) system wsparcia w postaci naboru – w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji – nowych i znacznie zmodernizowanych – o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory ogłaszane i przeprowadzane przez URE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.