UOKiK: kara dla Energy Match – decyzja UOKiK

UOKiK: kara dla Energy Match – decyzja UOKiK (komunikat)

– UOKIK informuje:

 

– Ceny dla konsumentów muszą uwzględniać wszystkie podatki.

REKLAMA

 

– Spółka Energy Match podała w cenniku kwoty, do których potem doliczała VAT na fakturach.

 

– W efekcie konsument płacił za prąd więcej niż wynikało z umowy, za co UOKiK nałożył na spółkę karę – 103 tys. zł.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki Energy Match. Dotyczy ona umów na sprzedaż prądu zawieranych od marca do listopada 2014 r., a w pojedynczych przypadkach – do stycznia 2015 r. Wiele w nich do tej pory obowiązuje. Dołączony był do nich cennik, w którym nie było informacji, czy podane stawki zawierają VAT. Natomiast w prognozach zużycia energii oraz na fakturach spółka doliczała do cen 23 proc.

 

REKLAMA

„Stwierdziliśmy, że Energy Match bezprawnie pobierała od konsumentów wyższe opłaty niż w cenniku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek podać konsumentowi ostateczną cenę, czyli taką, która uwzględnia wszystkie podatki. Tak więc obowiązujące były stawki z cennika. Każda firma musi przestrzegać warunków umowy” – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

 

Spółka wykryła błąd w cenniku, ale zmieniła wzorzec umowy tylko wobec nowych klientów. Dotychczasowym nie zaproponowała podpisania aneksów i nadal bezprawnie doliczała im VAT na fakturach.

 

UOKiK nałożył na Energy Match 103 tys. zł kary. Spółka musi też wysłać listy polecone do wszystkich klientów, którzy zawarli umowy z wadliwym cennikiem. Ma w nich poinformować o decyzji urzędu oraz o tym, że konsumenci mogą dochodzić w sądzie swoich roszczeń, np. zwrotu nadpłat.

 

Kara od UOKiK to nie jedyny problem Energy Match. Postępowanie administracyjne wobec tej spółki prowadzi również Urząd Regulacji Energetyki https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7941,Kolejne-postepowania-Prezesa-URE-dotyczace-odebrania-koncesji-sprzedawcom-energi.html?search=521980155. Dotyczy ono ewentualnego odebrania koncesji na obrót energią elektryczną.

 

Decyzja UOKiK jest nieprawomocna, przedsiębiorca może się od niej odwołać w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

 

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)