Dotacje na fotowoltaikę, kolektory słoneczne, en. wiatrową i biomasę w Wielkopolsce

Dotacje na fotowoltaikę, kolektory słoneczne, en. wiatrową i biomasę w Wielkopolsce
Images_of_Money, flickr cc-by-2.0
{więcej}W woj. wielkopolskim ruszył nabór wniosków w konkursie na dotacje dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Do podziału jest 3,9 mln euro. 

Zarząd Wójewództwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządazająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dotacje w konkursie 15/III/2012 na Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”. Poziom dofinansowania projektów może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych. 

REKLAMA

W ramach konkursu dofinansowanie można uzyskać zwłaszcza na budowę: elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz, elektrowni wodnych o mocy do 10 MW z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii, urządzeń do produkcji energii i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii, urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących OZE.

REKLAMA


O dotacje mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne związków wyznaniowych.

Wnioski można składać do 28 września br., a termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest na styczeń 2013 r.

gramwzielone.pl