Niemiecki minister środowiska zachęca polski rząd do wspólnych inwestycji w OZE

Niemiecki minister środowiska zachęca polski rząd do wspólnych inwestycji w OZE
Thomas Wolf, wikimedia cc-by-2.0

{więcej}Minister gosporarki Waldemar Pawlak podczas spotkania z niemieckim ministrem środowiska Peterem Altmaierem zapewnił, że chociaż węgiel pozostanie głównym paliwem polskiej gospodarki, nasz kraj będzie inwestował także w technologie OZE. 

Poniżej prezentujemy relację Ministerstwa Gospodarki ze spotkania pomiędzy szefem resortu gospodarki Waldemarem Pawlakiem i niemieckim ministrem środowiska Peterem Altmaierem:

Unijna polityka energetyczna oraz dyskusja w zakresie ograniczenia emisji CO2 to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z ministrem środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec Peterem Altmaierem. Spotkanie odbyło się 14 września 2012 r. w Berlinie.

REKLAMA
REKLAMA

Wicepremier Pawlak podkreślił, że przyjmując nowe kierunki działań, których efektem ma być redukcja emisji dwutlenku węgla, należy uwzględnić programy przygotowane na poziomie poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie. – Rozwiązania dopasowane do specyfiki poszczególnych gospodarek i ich miksu energetycznego (energy mix) pozwolą bowiem wypracować najbardziej skuteczne propozycje dla europejskiej energetyki – powiedział.

W opinii wiceszefa polskiego rządu efektywność energetyczna jest najtańszym rozwiązaniem zmniejszającym emisje CO2. – Warto zatem inwestować w nowoczesne technologie takie jak m.in. inteligentne sieci czy kogeneracja, które przyczyniają się do poprawy całego łańcucha energetycznego j jednocześnie przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki –dodał.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że w przyszłym bilansie energetycznym Polski znajdzie się miejsce dla różnych technologii i bardziej zróżnicowanego energy mix. – Węgiel pozostanie podstawą naszego systemu energetycznego, wzrośnie natomiast wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie gazu ziemnego oraz pojawi się energetyka jądrowa – wyjaśnił.

Minister Peter Altmairer również wyraził przekonanie o znaczeniu i potencjale wykorzystania węgla. – Musimy jednak pamiętać o wyzwaniach klimatycznych, jakie stoją przed nami i dopasować odpowiednie technologie do możliwości wytwórczych naszych krajów – powiedział. Jego zdaniem w przygotowywaniu europejskich strategii energetycznych ważne będą także wspólne projekty krajów członkowskich, które pozwolą wykorzystać ich surowce energetyczne bez negatywnego wpływu na środowisko. Minister Altmairer w szczególności podkreślił konieczność realizacji wspólnych inwestycji w zakresie OZE.
źródło: Ministerstwo Gospodarki