Nowe współczynniki korekcyjne dla OZE na lata 2013-2017

Nowe współczynniki korekcyjne dla OZE na lata 2013-2017
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki w opublikowanym właśnie projekcie ustawy wporwadzającej ustawy z trójpaku energetycznego zaprezentowało wartości współczynników korekcyjnych dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii na lata 2013-2017. 

Czytaj więcej o zasadach nowego systemu zielonych certyfikatów w nowej ustawie o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Współczynniki korekcyjne dla OZE w nowym projekcie ustawy o OZE.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej z 9 października 2012 r. w latach 2013 – 2017 współczynniki korekcyjne mają wynosić dla poszczególnych technologii OZE:
REKLAMA
REKLAMA

1) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200 kW do 500 kW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy lub wprowadzających biogaz rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej produkcji biogazu rolniczego do 2 mln m³/rok, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,50, 
b) w 2014 r. – 1,50, 
c) w 2015 r. – 1,47, 
d) w 2016 r. – 1,44, 
e) w 2017 r. – 1,41; 
2) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 500 kW do 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy lub wprowadzających biogaz rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej produkcji biogazu rolniczego powyżej 2 mln m³/rok do 4 mln m³/rok, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,45, 
b) w 2014 r. – 1,45, 
c) w 2015 r. – 1,42, 
d) w 2016 r. – 1,39, 
e) w 2017 r. – 1,36; 
3) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej  biogaz rolniczy lub wprowadzających biogaz rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej produkcji  biogazu rolniczego powyzej 4 mln m³/rok, wynoszą: 
a)  w 2013 r. – 1,40, 
b)  w 2014 r. – 1,40, 
c)  w 2015 r. – 1,37, 
d)  w 2016 r. – 1,34, 
e)  w 2017 r. – 1,32; 
4)  o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200 kW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,10, 
b) w 2014 r. – 1,10, 
c) w 2015 r. – 1,06, 
d) w 2016 r. – 1,02, 
e) w 2017 r. – 1,00; 
5) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200 kW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany  z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków, wnoszą: 
a) w 2013 r. – 0,75, 
b) w 2014 r. – 0,75, 
c) w 2015 r. – 0,72, 
d) w 2016 r. – 0,70, 
e) w 2017 r. – 0,67; 
6) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych, wynoszą
a) w 2013 r. – 1,30, 
b) w 2014 r. – 1,30, 
c) w 2015 r. – 1,27, 
d) w 2016 r. – 1,25, 
e) w 2017 r. – 1,22; 
7) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,70, 
b) w 2014 r. – 1,70, 
c) w 2015 r. – 1,67, 
d) w 2016 r. – 1,63, 
e) w 2017 r. – 1,60; 
8) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW do 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,05, 
b) w 2014 r. – 1,05, 
c) w 2015 r. – 1,03, 
d) w 2016 r. – 1,01, 
e) w 2017 r. – 0,99; 
9) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW do 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,40, 
b) w 2014 r. – 1,40, 
c) w 2015 r. – 1,37, 
d) w 2016 r. – 1,34, 
e) w 2017 r. – 1,32; 
10) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 0,95, 
b) w 2014 r. – 0,95,
c) w 2015 r. – 0,93, 
d) w 2016 r. – 0,91, 
e) w 2017 r. – 0,89; 
11) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,15, 
b) w 2014 r. – 1,15, 
c) w 2015 r. – 1,13, 
d) w 2016 r. – 1,10, 
e) w 2017 r. – 1,08; 
12) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę do spalania wielopaliwowego, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 0,30, 
b) w 2014 r. – 0,30, 
c) w 2015 r. – 0,25, 
d) w 2016 r. – 0,20, 
e) w 2017 r. – 0,15; 
13) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej  biopłyny, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,15, 
b) w 2014 r. – 1,15, 
c) w 2015 r. – 1,13, 
d) w 2016 r. – 1,10, 
e) w 2017 r. – 1,08; 
14) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 kW do 1 MW, montowanych wyłącznie na budynkach, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 2,85, 
b) w 2014 r. – 2,85, 
c) w 2015 r. – 2,70, 
d) w 2016 r. – 2,55, 
e) w 2017 r. – 2,40; 
15) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 kW do 1 MW, montowanych wyłącznie poza budynkami, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 2,75, 
b) w 2014 r. – 2,75, 
c) w 2015 r. – 2,60, 
d) w 2016 r. – 2,45, 
e) w 2017 r. – 2,32; 
16)  o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW do 10 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 2,45, 
b) w 2014 r. – 2,45, 
c) w 2015 r. – 2,32, 
d) w 2016 r. – 2,20, 
e) w 2017 r. – 2,07; 
17) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 kW do 500 kW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,20, 
b) w 2014 r. – 1,20, 
c) w 2015 r. – 1,18, 
d) w 2016 r. – 1,15, 
e) w 2017 r. – 1,13; 
18) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyzej 500 kW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 0,90, 
b) w 2014 r. – 0,90, 
c) w 2015 r. – 0,88, 
d) w 2016 r. – 0,86, 
e) w 2017 r. – 0,83; 
19)  wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na morzu, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,80, 
b) w 2014 r. – 1,80, 
c) w 2015 r. – 1,80, 
d) w 2016 r. – 1,80, 
e) w 2017 r. – 1,80; 

20) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 75 kW do 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą: 
 a) w 2013 r. – 1,60, 
 b) w 2014 r. – 1,60, 
 c) w 2015 r. – 1,58, 
 d) w 2016 r. – 1,55, 
 e) w 2017 r. – 1,53; 
21) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW do 5 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,70, 
b) w 2014 r. – 1,70, 
c) w 2015 r. – 1,67, 
d) w 2016 r. – 1,65, 
e) w 2017 r. – 1,62; 
22) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 5 MW do 20 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej  hydroenergię, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 2,00, 
b) w 2014 r. – 2,00, 
c) w 2015 r. – 1,97, 
d) w 2016 r. – 1,94, 
e) w 2017 r. – 1,91; 
23)  o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyzej 20 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą
a) w 2013 r. – 2,30, 
b) w 2014 r. – 2,30, 
c) w 2015 r. – 2,25, 
d) w 2016 r. – 2,20, 
e) w 2017 r. – 2,15; 
24) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię geotermalną, wynoszą: 
a) w 2013 r. – 1,20, 
b) w 2014 r. – 1,20, 
c) w 2015 r. – 1,20, 
d) w 2016 r. – 1,20, 
e) w 2017 r. – 1,20. 

źródło: Ministerstwo Gospodarki / red. gramwzielone.pl