Zapraszamy do Lipska na Green Ventures 2013

Zapraszamy do Lipska na Green Ventures 2013
foto: EU PVSEC press

{więcej}Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo Środowiska Saksonii i firma Komfort International jako partner organizacyjny imprezy w Polsce przygotowują obecnie 16 edycję Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej Green Ventures 2013 która odbędzie się podczas targów Enertec i Terratec w Lipsku w dniach 28 – 30 stycznia 2013 roku.
 
Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem  oraz z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne.

Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana  z organizacją  spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer  wiedzy. Tym razem powiązana jest z targami branżowymi ochrony środowiska i wytwarzania oraz magazynowania energii które będą się odbywać na nowych terenach Targów Lipskich.

Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:
– WODA, POWIETRZE, GLEBA – Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych, 
– ENERGIA I BUDOWNICTWO – Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, energia z odpadów, kogeneracja techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany, metody budowania i osprzęt do tego
– RECYCLING I SUROWCE WTÓRNE – Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych, zbieranie i transport surowców wtórnych i ich zastosowanie przemysłowe.

REKLAMA
REKLAMA

Na tegorocznym ‘Green Ventures 2013’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z Turcji, Danii, Finlandii, WNP i Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier, Brazylii,  Niemiec, Polski a także wielu innych krajów. Od 1998 roku w imprezie rok rocznie bierze udział ok. 250 – 300 firm z ok. 35 krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 4.100 firm z 103 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.

Impreza obejmuje – oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami – również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska, oraz daje możliwość zwiedzenia imprez targowych odbywających siw w tym czasie na miejscu i uczestnictwa w konferencji dotyczącej biomasy .

W załączeniu przesyłamy szerszą informacje na temat imprezy, jej program, formularz zgłoszeniowy i informacje na temat powiązanych imprez targowych.
 
Firmy, które prześlą zgłoszenie do 31.10.2012 będą umieszczone w katalogu uczestników w formie drukowanej.

Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie:
www.green-ventures.com
 
Lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:
 
KOMFORT INTERNATIONAL
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
 
E-mail: biuro@komfort-international.com
           www.komfort-international.com