Ministerstwo Gospodarki: Polska uniknie kar za niewdrożenie dyrektywy o OZE

Ministerstwo Gospodarki: Polska uniknie kar za niewdrożenie dyrektywy o OZE
foto: DrabikPany,flickr cc-by-2.0

{więcej}W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce, która dotyczy opóźnień w przyjęciu przez nasz kraj zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. 

Jeśli Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu wyda wyrok nakazujący naszemu rządowi płacenie kar, od momentu wydania wyroku za każdy dzień zwłoki w przyjęciu unijnej dyrektywy o OZE Polska może płacić kary w wysokości 133 tys. euro. Kary będą naliczane do momentu przyjęcia przez nasz kraj unijnych regulacji w zakresie OZE.

REKLAMA

Na wdrożenie unijnych przepisów w zakresie energetyki odnawialnej mieliśmy czas do grudnia 2010 roku, a nie zanosi się, aby w najbliższym czasie polski parlament przyjął wymagane przez dyrektywę zapisy. Rząd i parlament notują bowiem kolejne opóźnienia w pracach nad ustawą o OZE i tzw. małym trójpakiem energetycznym, który jest przygotowywany właśnie z myślą o szybszym przyjęciu regulacji, których wymaga od nas Bruksela. 

REKLAMA

W odpowiedzi na informację o skierowaniu sprawy w zakresie opóźnień dot. przyjęcia przepisów unijnej dyrektywy o OZE do TS, Ministerstwo Gospodarki informuje, że odpowiednie przepisy zostaną przyjęte w poselskim projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, czyli w tzw. małym trójpaku energetycznym. Według MG, wejście w życie małego trójpaku nastąpi w II kwartale 2013 r. Dodatkowo, w III kw. br. powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która także zawiera przepisy, których przyjęcia wymaga od naszego kraju unijna dyrektywa o OZE. 

Resort gospodarki ocenia, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może zapaść najwcześniej za rok i do tego czasu nasz kraj zdąży z przyjęciem wymaganych regulacji. Wówczas Komisja Europejska wycofa sprawę w TS i Trybunał odstąpi od nałożenia kary. 
gramwzielone.pl